Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2022 m.


SAUSIS

 1 d.

―   95 m., kai (1927) Vabaliuose, Radviliškio r., gimė Jonas Linkevičius, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, pedagogas, lietuvių literatūros tyrinėtojas, redaktorius.

―   90 m., kai (1932) Dapšioniuose, Radviliškio r., gimė Zenonas Rulis, istorikas.

2 d.

―   100 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Vladas Vyšniūnas, pedagogas, prozininkas, memuaristas. Mirė 1998 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje.

―   90 m., kai (1932) Juodupiuose, Radviliškio r., gimė Algis Vladas Gapšys, inžinierius mechanikas, mašinų gamybos technologas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

3 d.

―   105 m., kai (1917) Praščiūnuose, Radviliškio r., gimė Janina Stanionienė, gydytoja stomatologė, medicinos mokslų daktarė. Mirė 1994 m. gegužės 2 d. Kaune.

―   85 m., kai (1937) Šeduvoje, Radviliškio r., gimė Algirdas Kliorė, geležinkelio transporto inžinierius, buvęs pirmasis atkurtų nepriklausomų Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius. Mirė 2006 m. spalio 15 d.

14 d.

―   45 m., kai (1977) Saint Peterburge, JAV, mirė Antanas Tulys, vaistininkas, dramaturgas, prozininkas. Gimė 1898 m. balandžio 6 d. Šeduvoje, Radviliškio r.

15 d.

―   100 m., kai (1922) Šiaulėnuose, Radviliškio r., gimė Aldona Ragauskaitė-Kuliukienė, dainininkė, režisierė. Mirė 2014 m. gegužės 28 d. Kaune.

―   45 m., kai (1977) Kaune mirė Jonas Buračas, dailininkas tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gimė 1898 m. liepos 8 d. Sidariuose, Radviliškio r.

16 d.

―   90 m., kai (1932) Vertimuose, Radviliškio r., gimė Stasys Budrys, dailėtyrininkas. Mirė 1970 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.

18 d.

―   125 m., kai (1897) Sidariuose, Radviliškio r., gimė ir 50 m., kai 1972 m. liepos 28 d. Kaune mirė Balys Buračas, pedagogas, etnografas, kraštotyrininkas, fotografas, spaudos bendradarbis.

30 d.

―   95 m., kai (1927) Vadaktuose, Radviliškio r., gimė Petras Narbutas, gydytojas, docentas, mokslų daktaras. Mirė 2009 m. sausio 30 d. Vilniuje.

31 d.

―   135 m., kai (1887) Baukuose, Radviliškio r., gimė Rapolas Skipitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1976 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.


VASARIS

 2 d.

―   90 m., kai (1932) Mažaičiuose, Radviliškio r., gimė Anicetas Onaitis, agronomas, literatas, biomedicinos mokslų daktaras. Mirė 1988 m. spalio 8 d. Akademijoje, Kėdainių r.

6 d.

―   25 m., kai (1997) Vilniuje mirė Vaclovas Bliznikas, matematikas, pedagogas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. Gimė 1930 m. sausio 12 d. Juodupiuose, Radviliškio r.

15 d.

―   195 m., kai (1827) Grinkiškyje, Radviliškio r., gimė ir 145 m., kai 1877 m. lapkričio 12 d. Varšuvoje, Lenkijoje, mirė Polikarpas Girštautas (Juozapas Juzumas), gydytojas chirurgas, medicinos profesorius.

17 d.

―   160 m., kai (1862) Radviliškyje gimė Antanas Kryžanauskas, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas. Mirė 1940 m. kovo 23 d. Šateikiuose, Plungės r.

―   90 m., kai (1932) Augmėnuose, Radviliškio r., gimė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Mirė 2004 m. sausio 4 d. Vilniuje.

―   60 m., kai (1962) Radviliškyje mirė Julijonas Šakenis, kunigas. Nuo 1934 m. – Grinkiškio klebonas, vėliau – altaristas Radviliškyje. Gimė 1884 m. sausio 17 d. Veleniškiuose, Biržų r.

23 d.

―   160 m., kai (1862) Baisogaloje, Radviliškio r., gimė Juozas Zauka, režisierius, kultūros darbuotojas, knygnešys. Mirė 1943 m. gruodžio 3 d. Subatėje, Latvijoje.

―   110 m., kai (1912) Radviliškyje gimė Kazys Daugėla, inžinierius, fotografas, knygų autorius. Mirė 1999 m. spalio 11 d. Čikagoje, JAV.

25 d.

―   70 m., kai (1952) Pociūnuose, Radviliškio r., gimė Regina Kairytė, teatro aktorė.

26 d.

―   120 m., kai (1902) Pažosiuose, Pasvalio r., gimė Pranciškus Masilionis, kunigas, poetas. Nuo 1977 m. kunigavo Sidabrave ir Dapšioniuose. Mirė 1980 m. spalio 14 d. Šiauliuose.

28 d.

―   95 m., kai (1927) Stalmokuose, Radviliškio r., gimė Ona Svetikaitė-Jurgelienė, poetė, tremtinė.


KOVAS

 4 d.

―   100 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Janina Misiūraitė, dainininkė, operos ir baleto teatro solistė. Mirė 2003 m. vasario 6 d. Vilniuje.

7 d.

―   75 m., kai (1947) Jaskynėje, Radviliškio r., gimė Kazimieras Kuzminskas, gydytojas chirurgas, politinis ir visuomenės veikėjas.

15 d.

―   65 m., kai (1957) Vaterburyje, JAV, mirė Jurgis Žilinskas, gydytojas anatomas, antropologas, profesorius. Gimė 1885 m. balandžio 23 d. Januškoniuose, Radviliškio r.

17 d.

―   145 m., kai (1877) Margiuose, Radviliškio r., gimė Juozas Šnapštys-Margalis, kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas. Mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose, Utenos r.

 19 d.

―   70 m., kai (1952) Šeduvoje, Radviliškio r., gimė Juozas Ruževičius, docentas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

22 d.

―   80 m., kai (1942) Radviliškyje gimė Helmutas Lisinas, stalo tenisininkas ir treneris, stalo teniso klubo Ping-Pong įkūrėjas ir prezidentas.

29 d.

―   95 m., kai (1927) Sidariuose, Radviliškio r., gimė Jonas Stankus, gydytojas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras.  Mirė 2019 m. lapkričio 12 d. Vilniuje.


BALANDIS

 1 d.

―   95 m., kai (1927) Januškoniuose, Radviliškio r., gimė Genovaitė Žilinskaitė, dailininkė tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Mirė 2004 m. vasario 14 d. Vilniuje.

3 d.

―   95 m., kai (1927) Auksučiuose, Radviliškio r., gimė Mečislovas Lizaitis, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 2010 m. gegužės 25 d. Vilniuje.

11 d.

―   125 m., kai (1897) Maralinėje, Radviliškio r., gimė Janina Lašienė, gydytoja patologė anatomė, profesorė, medicinos mokslų daktarė. Mirė 1993 m. liepos 9 d. Kaune.

12 d.

―   95 m., kai (1927)  Garankščiuose, Kazlų Rūdos vlsč., gimė Jonas Puodžiukynas, agronomas, biomedicinos mokslų daktaras. Dirbo Radviliškio bandymų stotyje. Mirė 2003 m. spalio 25 d. Vilniuje.

20 d.

―   65 m., kai (1957) Kaune mirė Petras Masiulis, inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Gimė 1894 m. spalio 22 d. Prastavoniuose, Radviliškio r.

23 d.

―   75 m., kai (1947) Strazdynėje, Radviliškio r., gimė Jurgis Kulpys, veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

24 d.

―   95 m., kai (1927) Vaiduloniuose, Radviliškio r., gimė Kęstutis Gvalda, dailininkas grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Mirė 2011 m. kovo 1 d. Vilniuje.

―   70 m., kai (1952) mirė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Gimė 1876 m. kovo 2 d. Daugėlaičiuose, Radviliškio r.


GEGUŽĖ

 5 d.

―   85 m., kai (1937) Radviliškyje gimė Aleksandras Rimkevičius, docentas, technikos mokslų daktaras.

9 d.

―   90 m., kai (1932) Diktariškiuose, Radviliškio r., gimė Česlovas Meškauskas, veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

15 d.

―   185 m., kai (1837) Siraičiuose, Telšių r., gimė Mikalojus Opulskis (Opalskis, Apulskis), kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių globėjas, buvęs Radviliškio altaristas. Mirė 1905 m. kovo 15 d. Radviliškyje.

16 d.

―   15 m., kai (2007) Druskininkuose mirė Alfredas Kulpa-Kulpavičius, dailininkas, architektas, architektūros mokslų daktaras. Gimė 1923 m. kovo 28 d. Baisogaloje, Radviliškio r.

22 d.

―   80 m., kai (1942) Grinkiškyje, Radviliškio r., gimė Rima Miknevičienė, dailininkė tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

24 d.

―   110 m., kai (1912) Šeduvoje, Radviliškio r., gimė Feliksas Andriūnas (Andriuškevičius), elektronikos specialistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1995 m. spalio 30 d. Filadelfijoje, JAV.

27 d.

―   85 m., kai (1937) Radviliškyje gimė Edvardas Malinauskas, dailininkas marinistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.


BIRŽELIS

 3 d.

―   80 m., kai (1942) Abezėje, Komijoje, mirė Bronius Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Gimė 1896 m. gruodžio 1 d. Komariškiuose, Radviliškio r.

―   20 m., kai (2002) Kaune mirė Martynas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Gimė 1906 m. lapkričio 6 d. Komariškiuose, Radviliškio r.

11 d.

―   75 m., kai (1942) Solikamsko kalėjime, Rusijoje, mirė Leonas Plungė, pogrindinės organizacijos narys, Usollago politinių kalinių sukilimo vadovas. Gimė 1903 m. spalio 4 d. Alksniupiuose, Radviliškio r.

12 d.

―   20 m., kai (2002) Ocean Cityje, JAV, mirė Jurgis Jankus, prozininkas, dramaturgas, eseistas. Gimė 1906 m. liepos 27 d. Biliūnuose, Radviliškio r.

18 d.

―   120 m., kai (1902) Sidabrave, Radviliškio r., gimė Vytautas Alantas (Jakševičius), rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1990 m. balandžio 24 d. Detroite, JAV.


LIEPA

 2 d.

―   135 m., kai (1887) Miežaičiuose, Radviliškio r., gimė Antanas Simaitis, prelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas. Mirė 1959 m. sausio 15 d. Salantuose, Kretingos r.

5 d.

―   120 m., kai (1902) Dvarninkuose, Radviliškio r., gimė Stanislovas Grigaliūnas, kunigas, Telšių kunigų seminarijos prokuratorius. Mirė 1983 m. vasario 26 d.

―   85 m., kai (1937) Kačiuškiuose, Radviliškio r., gimė Vytautas Edvardas Beinortas, inžinierius, architektas, Lietuvos architektų sąjungos narys.

12 d.

―   70 m., kai (1952) Taišete, Sibire, mirė Ignas Urbaitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. vasario 16 d. Raginėnuose, Radviliškio r.

20 d.

―   105 m., kai (1917) Kubiliūnuose, Radviliškio r., gimė Jonas Alekna, teatro aktorius, režisierius, dailininkas. Mirė 1964 m. rugsėjo 3 d. Panevėžyje.


RUGPJŪTIS

4 d.

―   110 m., kai (1912) Džiugoniuose, Radviliškio r., gimė Jurgis Janušaitis, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Mirė 2006 m. balandžio 20 d. JAV.

5 d.

―   75 m., kai (1947) Giedraičiuose, Radviliškio r., gimė Orūnas Remigijus Morkūnas, gydytojas odontologas, medicinos mokslų daktaras. Mirė 1996 m. lapkričio 21 d. Vilniuje.

10 d.

―   85 m., kai (1937) Subačiuje, Kupiškio r., gimė Algimantas Laurynas Skūpas, kalbininkas, romanistas, esperantininkas. Dirbo mokytoju Šeduvoje. Mirė 2005 m. sausio 10 d. Vilniuje.

―   70 m., kai (1952) Stalmokuose, Radviliškio r., gimė Sigitas Burneckis, grafikas, karikatūristas.

13 d.

―   45 m., kai (1977) Radviliškyje gimė Gediminas Tiškevičius-Varna, operos solistas.

15 d.

―   25 m., kai (1997) Utenoje mirė Genovaitė Abromaitytė-Balčiūnienė – pedagogė, poetė. Gimė 1949 m. kovo 21 d. Šeduvoje, Radviliškio r.

20 d.

―   60 m., kai (1962) Šeduvoje, Radviliškio r., mirė Teofilius Matulionis, arkivyskupas. Gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškyje, Alantos vlsč.

21 d.

―   65 m., kai (1957) Radviliškyje gimė Laima Sajienė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.

22 d.

―   75 m., kai (1947) Valatkoniuose, Radviliškio r., gimė Birutė Panumienė, matematikė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotoja.

24 d.

―   95 m., kai (1927) Radviliškyje gimė Stasys Jusionis, dailininkas tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

29 d.

―   130 m., kai (1892) Laižuvoje, Mažeikių r., mirė Antanas Vienažindys, kunigas, poetas, buvęs Šiaulėnų kunigas. Gimė 1841 m. rugsėjo 26 d. Anapolyje, Rokiškio r.


RUGSĖJIS

 2 d.

―   100 m., kai (1922) Jonaitiškiuose, Radviliškio r., gimė Vladas Drupas, inžinierius, lakūnas-sklandytojas. Mirė 2019 m. balandžio 25 d. Kaune.

3 d.

―   35 m., kai (1987) Putname, JAV, mirė Kotryna Steponaitytė-Marijošienė – pedagogė, choreografė. Gimė 1905 m. kovo 21 d. Radviliškyje.

8 d.

―   80 m., kai (1942) Šiaulaičiuose, Radviliškio r., gimė Česlovas Mazūras, architektas, docentas.

11 d.

―   45 m., kai (1977) Los Andžele, JAV, mirė Vladas Juodeika, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas. Gimė 1900 m. rugpjūčio 25 d. Grinkiškyje, Radviliškio r.

17 d.

―   100 m., kai (1922) Žironuose, Radviliškio r., gimė Albertas Mockus, agronomas, agrarinių mokslų daktaras.

24 d.

―   115 m., kai (1907) Šapnagiuose, Šiaulių r., gimė Pranas Gegeckas, pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio gimnazijos direktorius. Mirė 1984 m. gegužės 8 d. Kaune.

25 d.

―   95 m., kai (1927) Kubiliūnuose, Radviliškio r., gimė Julija Blėdytė-Stepankienė, teatro aktorė, režisierė. Mirė 2016 m. lapkričio 22 d. Panevėžyje.


SPALIS

 1 d.

―   65 m., kai (1957) Radviliškyje gimė Remigijus Balžekas, treneris, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Davis Cup komandos kapitonas.

6 d.

―   25 m., kai (1997) Vilniuje mirė Antanas Butkus, agronomas, biochemikas, agronomijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas. Gimė 1918 m. birželio 20 d. Piepaliuose, Radviliškio r.

10 d.

―   85 m., kai (1937) Radviliškyje gimė Algirdas Juozapas Navickas, istorikas.

11 d.

―   195 m., kai (1827) Vaitiekūnuose, Radviliškio r., gimė Mykolas Miežinis, kunigas, kalbininkas, tautosakos užrašinėtojas. Mirė 1888 m. lapkričio 24 d. Švėkšnoje, Šilutės r.

16 d.

―   85 m., kai (1937) Kaune mirė Jonas Masiulis, karo lakūnas, aviacijos jaunesnysis puskarininkis. Gimė 1914 m. gruodžio 18 d. Šiaulėnuose, Radviliškio r.

28 d.

―   110 m., kai (1912) Baisogaloje, Radviliškio r., gimė Henrikas Jagminas, baleto artistas. Mirė 1996 m. gegužės 7 d. Vilniuje.

29 d.

―   130 m., kai (1892) Raginėnuose, Radviliškio r., gimė Aleksandras Polišaitis, diplomatas, Lietuvos konsulas. Mirė 1966 m. sausio 9 d. San Paule, Brazilijoje.


LAPKRITIS

 2 d.

―   105 m., kai (1917) Daugėlaičiuose, Radviliškio r., gimė Stasys Ivanauskas, fotografas, kraštotyrininkas.  Mirė 2006 m. sausio 1 d. Vilniuje.

3 d.

―   110 m., kai (1912) Pataušyje, Radviliškio r., gimė Kazys Žirgulis, chemikas, poetas.

11 d.

―   140 m., kai (1882) Miškiuose, Radviliškio r., gimė Jonas Švagždys, kunigas, žymus pamokslininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1965 m. gruodžio 31 d. Brocktone, JAV.

13 d.

―   130 m., kai (1892) Jankaičiuose, Radviliškio r., gimė Henrikas Prialgauskas, kunigas, dramaturgas. Mirė 1978 m. rugpjūčio 23 d. Velykiuose, Panevėžio r.

―   120 m., kai (1902) Dapšioniuose, Radviliškio r., gimė Domas Cesevičius, ekonomistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 1986 m. kovo 14 d. Vilniuje.

14 d.

―   100 m., kai (1922) Šiaulėnuose, Radviliškio r., gimė Ona Irena Mikalauskaitė-Čibirienė, gydytoja oftalmologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Mirė 2010 m. spalio 16 d. Nemenčinėje, Vilniaus r.

24 d.

―   65 m., kai (1957) Kaune mirė Kazimieras Vasiliauskas, inžinierius, profesorius, akademikas. Gimė 1879 m. kovo 17 d. Paberžėliuose, Radviliškio r.

25 d.

―   110 m., kai (1912) Vantainėliuose, Radviliškio r., gimė Stasys Taunys, dailininkas, architektas.

27 d.

―   15 m., kai (2007) mirė Vytautas Šenauskas, kraštotyrininkas, muziejininkas. Gimė 1929 m. kovo 16 d. Laboje, Radviliškio r.

29 d.

―   75 m., kai (1947) Šeduvoje, Radviliškio r., mirė Jonas Martinaitis, tapytojas, karikatūristas, akvarelininkas, grafikas. Gimė 1898 m. birželio 26 d. Pavartyčiuose, Radviliškio r.


GRUODIS

 7 d.

―   25 m., kai (1997) Vilniuje mirė Vincas Kryževičius, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1931 m. sausio 10 d. Piepaliuose, Radviliškio r.

8 d.

―   95 m., kai (1927) Šeduvoje, Radviliškio r., gimė Genovaitė Blažytė-Guntienė, dailininkė, juvelyrė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Mirė 1984 m. gruodžio 24 d. Palangoje.

19 d.

―   150 m., kai (1872) Kuruose, Radviliškio r., gimė Antanas Alekna, kunigas, istorikas, rašytojas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1930 m. birželio 12 d. Kaune.

31 d.

―   65 m., kai (1957) Kaune mirė Antanas Marijošius, muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio šaulių chorui. Gimė 1881 m. spalio 1 d. Agelaičiuose, Raseinių r.


KITOS SUKAKTYS

 ―   140 m., kai (1882) Radviliškyje gimė Jonas Misius, režisierius, dramaturgas. Mirė 1914 m. Lipniškėse, Švenčionių r.

 ―   135 m., kai (1887) Šiaulaičiuose, Radviliškio r., gimė Kazys Mikalčius, tautosakos ir liaudies dainų rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius. Mirė 1966 m.

 

―   130 m., kai (apie 1892) Šaukote, Radviliškio r., mirė Danielius Jankūnas, tautosakos rinkėjas, vertėjas. Gimė (apie 1835) Dirželiškiuose, Radviliškio r.

―   85 m., kai (1937) Valdeikiuose, Radviliškio r., mirė Aleksandras Savickas (Savickis), knygnešys. Gimė 1851 m. birželio 15 d. Karčemose, Radviliškio r.

―   75 m., kai (1947) mirė Petras Butkus, Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas, palaidotas Šeduvoje. Gimė 1890 m. lapkričio 18 d. Vaiduloniuose, Radviliškio r.

―   45 m., kai (1977) mirė Pranciškus Šniukšta, kunigas, buvęs Grinkiškio vikaras. Gimė 1908 m. spalio 25 d. Betygalos par.

―   530 m., kai (1492) istoriniuose šaltiniuose paminėtas Šiaulėnų miestelis ir dvaras.

―   455 m., kai (1567) pirmą kartą paminėtas Radviliškis.

―   345 m., kai (1677) istoriniuose šaltiniuose paminėta pirmoji mokykla Baisogaloje.

―   335 m., kai (1687) Lenkijos ir Lietuvos karalius Jonas Sobieskis suteikė Radviliškio  miestui turgaus privilegiją.

―   255 m., kai (1767) pastatyta ir 160 m., kai (1862) perstatyta Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia.

―   165 m., kai (1857) pastatyta Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

―   165 m., kai (1857) pastatyta Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia.

―   140 m., kai (1882) pastatyta Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia.

―   135 m., kai (1887) pastatyta Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.

―   110 m., kai (1912) Burbiškyje pastatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas.

―   100 m., kai (1922) įsteigtas Šv. Kazimiero draugijos knygynas.

―   95 m., kai (1927) įkurtas Esperantininkų draugijos Radviliškio skyrius.

―   85 m., kai (1937) įsteigtos Radviliškio, Šeduvos, Šiaulėnų, Grinkiškio bibliotekos.

―   75 m., kai (1947) įsteigta Pociūnėlių biblioteka.

―   65 m., kai (1957) įsteigtos Palonų ir Pakalniškių bibliotekos.

―   50 m., kai (1972) įsteigta Kairėnų biblioteka.

―   45 m., kai (1977) įsteigta Gražinos pagrindinė mokykla.

―   45 m., kai (1977) pastatyta Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčia.

―   30 m., kai (1992) patvirtintas Radviliškio miesto herbas.

―   30 m., kai (1992) patvirtintas naujasis Baisogalos herbas.

―   25 m., kai (1997) Radviliškio Lizdeikos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

―   25 m., kai (1997) įsteigta Radviliškio rajono savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykla „Ateitis“.

―   15 m., kai (2007) Šeduvoje atidengtas Laisvės paminklas 1944–1953 m. Prisikėlimo apygardos partizanams.

―   10 m., kai (2012) Šiaulėnuose atidengtas paminklinis akmuo kraštiečiui, karo lakūnui, aviacijos jaunesniajam puskarininkiui Jonui Masiuliui.