KITOS SUKAKTYS

 ―   140 m., kai (1882) Radviliškyje gimė Jonas Misius, režisierius, dramaturgas. Mirė 1914 m. Lipniškėse, Švenčionių r.

 ―   135 m., kai (1887) Šiaulaičiuose, Radviliškio r., gimė Kazys Mikalčius, tautosakos ir liaudies dainų rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius. Mirė 1966 m.

 

―   130 m., kai (apie 1892) Šaukote, Radviliškio r., mirė Danielius Jankūnas, tautosakos rinkėjas, vertėjas. Gimė (apie 1835) Dirželiškiuose, Radviliškio r.

―   85 m., kai (1937) Valdeikiuose, Radviliškio r., mirė Aleksandras Savickas (Savickis), knygnešys. Gimė 1851 m. birželio 15 d. Karčemose, Radviliškio r.

―   75 m., kai (1947) mirė Petras Butkus, Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas, palaidotas Šeduvoje. Gimė 1890 m. lapkričio 18 d. Vaiduloniuose, Radviliškio r.

―   45 m., kai (1977) mirė Pranciškus Šniukšta, kunigas, buvęs Grinkiškio vikaras. Gimė 1908 m. spalio 25 d. Betygalos par.

―   530 m., kai (1492) istoriniuose šaltiniuose paminėtas Šiaulėnų miestelis ir dvaras.

―   455 m., kai (1567) pirmą kartą paminėtas Radviliškis.

―   345 m., kai (1677) istoriniuose šaltiniuose paminėta pirmoji mokykla Baisogaloje.

―   335 m., kai (1687) Lenkijos ir Lietuvos karalius Jonas Sobieskis suteikė Radviliškio  miestui turgaus privilegiją.

―   255 m., kai (1767) pastatyta ir 160 m., kai (1862) perstatyta Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia.

―   165 m., kai (1857) pastatyta Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

―   165 m., kai (1857) pastatyta Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia.

―   140 m., kai (1882) pastatyta Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia.

―   135 m., kai (1887) pastatyta Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.

―   110 m., kai (1912) Burbiškyje pastatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas.

―   100 m., kai (1922) įsteigtas Šv. Kazimiero draugijos knygynas.

―   95 m., kai (1927) įkurtas Esperantininkų draugijos Radviliškio skyrius.

―   85 m., kai (1937) įsteigtos Radviliškio, Šeduvos, Šiaulėnų, Grinkiškio bibliotekos.

―   75 m., kai (1947) įsteigta Pociūnėlių biblioteka.

―   65 m., kai (1957) įsteigtos Palonų ir Pakalniškių bibliotekos.

―   50 m., kai (1972) įsteigta Kairėnų biblioteka.

―   45 m., kai (1977) įsteigta Gražinos pagrindinė mokykla.

―   45 m., kai (1977) pastatyta Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčia.

―   30 m., kai (1992) patvirtintas Radviliškio miesto herbas.

―   30 m., kai (1992) patvirtintas naujasis Baisogalos herbas.

―   25 m., kai (1997) Radviliškio Lizdeikos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

―   25 m., kai (1997) įsteigta Radviliškio rajono savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykla „Ateitis“.

―   15 m., kai (2007) Šeduvoje atidengtas Laisvės paminklas 1944–1953 m. Prisikėlimo apygardos partizanams.

―   10 m., kai (2012) Šiaulėnuose atidengtas paminklinis akmuo kraštiečiui, karo lakūnui, aviacijos jaunesniajam puskarininkiui Jonui Masiuliui.