SAUSIS

 1 d.

―   95 m., kai (1927) Vabaliuose, Radviliškio r., gimė Jonas Linkevičius, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, pedagogas, lietuvių literatūros tyrinėtojas, redaktorius.

―   90 m., kai (1932) Dapšioniuose, Radviliškio r., gimė Zenonas Rulis, istorikas.

2 d.

―   100 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Vladas Vyšniūnas, pedagogas, prozininkas, memuaristas. Mirė 1998 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje.

―   90 m., kai (1932) Juodupiuose, Radviliškio r., gimė Algis Vladas Gapšys, inžinierius mechanikas, mašinų gamybos technologas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

3 d.

―   105 m., kai (1917) Praščiūnuose, Radviliškio r., gimė Janina Stanionienė, gydytoja stomatologė, medicinos mokslų daktarė. Mirė 1994 m. gegužės 2 d. Kaune.

―   85 m., kai (1937) Šeduvoje, Radviliškio r., gimė Algirdas Kliorė, geležinkelio transporto inžinierius, buvęs pirmasis atkurtų nepriklausomų Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius. Mirė 2006 m. spalio 15 d.

14 d.

―   45 m., kai (1977) Saint Peterburge, JAV, mirė Antanas Tulys, vaistininkas, dramaturgas, prozininkas. Gimė 1898 m. balandžio 6 d. Šeduvoje, Radviliškio r.

15 d.

―   100 m., kai (1922) Šiaulėnuose, Radviliškio r., gimė Aldona Ragauskaitė-Kuliukienė, dainininkė, režisierė. Mirė 2014 m. gegužės 28 d. Kaune.

―   45 m., kai (1977) Kaune mirė Jonas Buračas, dailininkas tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gimė 1898 m. liepos 8 d. Sidariuose, Radviliškio r.

16 d.

―   90 m., kai (1932) Vertimuose, Radviliškio r., gimė Stasys Budrys, dailėtyrininkas. Mirė 1970 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.

18 d.

―   125 m., kai (1897) Sidariuose, Radviliškio r., gimė ir 50 m., kai 1972 m. liepos 28 d. Kaune mirė Balys Buračas, pedagogas, etnografas, kraštotyrininkas, fotografas, spaudos bendradarbis.

30 d.

―   95 m., kai (1927) Vadaktuose, Radviliškio r., gimė Petras Narbutas, gydytojas, docentas, mokslų daktaras. Mirė 2009 m. sausio 30 d. Vilniuje.

31 d.

―   135 m., kai (1887) Baukuose, Radviliškio r., gimė Rapolas Skipitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1976 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.