A

Abromavičius, Abromaitis Antanas (1860 01 15 Liutkiškių k., Radviliškio vlsč., Šiaulių apskr. – 1938 m. Radviliškyje) – knygnešys.

Akelaitis Gintautas (1949 09 07 Palonuose, Radviliškio r.  – 2020 08 02 Vilniuje) – kalbininkas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Alantas (Jakševičius) Vytautas (1902 06 18 Sidabrave, Naujamiesčio vlsč., Panevėžio apskr.  (dabar – Radviliškio r.)  – 1990 04 24 Detroite, JAV) – rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Alekna Antanas (1872 12 19 Kurų k., Radviliškio r. – 1930 06 12 Kaune) – kunigas, istorikas, rašytojas, vertėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.

Alekna Jonas (1917 07 20 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 1964 09 03 Panevėžyje) – teatro aktorius, režisierius, dailininkas.

Alekna Romualdas (1931 10 15 Kubiliūnų k., Grinkiškio vlsč., Kėdainių apskr. – 2021 01 02 Vilniuje) –  dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Ambrozaitis (Ambrazaitis) Jonas (Šiaulių Dėdė) (1856 04 22 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 1916 06 16 Vilniuje) – lietuvių visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platinimo organizatorius.

Andrejauskaitė Aurelija (g. 1954 09 03 Radviliškyje) – choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja, tapytoja, kultūros darbuotoja.

Antanaitis Bronius (1925 02 19 Jasionių k., Radviliškio r. – 2018 02 27 Panevėžyje) – kunigas kanauninkas, prelatas, apaštališkasis protonotaras.


B

Bagdonavičius Gerardas (1901 07 25 Radviliškyje – 1986 02 03 Šiauliuose) – dailininkas grafikas,  pedagogas, kraštotyrininkas, scenografas, vienas iš ekslibrisų pradininkų Lietuvoje.

Balašaitienė-Žitkuvienė-Žižniauskaitė Aurelija Marija (1923 09 25 Radviliškyje – 2008 09 03 Klyvlende, JAV) – rašytoja, publicistė,  žurnalistė, pedagogė, visuomenės veikėja.

Baltramaitis Silvestras (1841 10 21 (kitais duomenimis, 12 02) Mankiškių k., Šiaulių apskr. (dabar – Radviliškio r.) – apie 1918 m. Bašmakove, Penzos gub., Rusijoje) – bibliografas, etnografas, literatūros istorikas.

Banilytė-Kvedarienė Vlada (1929 07 19  Aukštelkų k., Radviliškio r. – 2021 06 20) – pedagogė, poetė.

Barauskas Vytautas (1934 01 28 Valinės k., Radviliškio r. – 2015 03 22 Vilniuje) – poetas, prozininkas, publicistas, žurnalistas, redaktorius.

Bartaševičius Algimantas (g. 1941 05 26 Šašių k., Radviliškio r.) – docentas, mokslo darbuotojas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras.

Bartkus Viktoras (g. 1929 02 20 Šašelių k., Radviliškio r.) – pedagogas, kraštotyrininkas.

Beinortas Edvardas Vytautas (g. 1937 07 05 Kačiuškių k., Radviliškio r.) – inžinierius architektas, Lietuvos architektų sąjungos narys.

Beinortas Julius (1943 02 11 Kačiuškių k., Radviliškio r. – 2019 02 13 Panevėžyje) – inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Bernotienė-Stulgytė Stasė (1926 07 14 Jankūnų k., Radviliškio r. – 2001 04 24 Vilniuje) – etnologė, muziejininkė.

Bitė (Bitis) Adomas (apie 1836 m. Belazariškio k., Legečių vlsč., Raseinių apskr. – 1884 m. Paryžiuje, Prancūzijoje) – 1863 m. sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas.

Bitė Antanas (1928 07 04 Legečių k., Radviliškio r. – 1993 05 09 Vilniuje) – gydytojas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras.

Bitė Romualdas (g. 1944 01 03 Aušrėnų k., Radviliškio r.) – lengvaatletis, slidininkas, treneris,  sporto organizatorius.

Blėdis Vaclovas (1920 05 27 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 1999 09 08 Panevėžyje) –  teatro ir kino aktorius, teatro režisierius.

Blėdytė-Stepankienė Julija (1927 09 25 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 2016 11 22 Panevėžyje) –  teatro aktorė, režisierė.

Bliznikas Vaclovas (1930 01 12 Juodupių k., Radviliškio r. – 1997 02 06 Vilniuje) – matematikas, pedagogas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Bliznikas Zenius (1946 04 01 Juodupių k., Radviliškio r. – 2010 11 06) – radijo inžinierius konstruktorius, docentas, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaras.

Bložė Vytautas Petras (1930 02 09 Baisogaloje, Radviliškio r. – 2016 12 31 Kaune) – poetas, vertėjas, dainų tekstų autorius.

Bosas Jonas (g. 1948 03 09 Miškinių k., Radviliškio r.) – pedagogas, ilgametis švietimo sistemos darbuotojas, vadovavęs Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo skyriui.

Brajinskienė-Brimanaitė Emilija (1930 03 09 Šeduvoje, Radviliškio r.  - 2021 02 06 ten pat) – etnografinio ansamblio „Šeduva“ įkūrėja, vadovė, kraštotyrininkė.

Brazaitis Juozas (1850 01 03 (pagal naująjį kalendorių – 1850 01 15) Varnionių k., Šiaulėnų vlsč., Šiaulių apskr. – 1926 04 19 Anykščiuose) – gydytojas, literatas, tautosakos rinkėjas.

Brazauskas Petras (1929 03 20 Mikailiškių k., Radviliškio r. – 2003 11 15 Skuode) – tautodailininkas, medžio drožėjas, fotografas, inžinierius.

Brazauskas Vladas (1898 09 19 Radviliškyje – 1949 05 02 Karagandoje) – Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, Lietuvos kariuomenės vyresnysis leitenantas, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras.

Budrys Algirdas (g. 1939 03 03 Vertimų k., Radviliškio r.) – klarnetininkas, kultūros ir meno veikėjas, pedagogas, profesorius.

Budrys Romualdas (g. 1933 07 26 Vertimų k., Radviliškio r.) – dailėtyrininkas, muziejininkas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius.

Budrys Stasys (1932 01 16 Vertimų k., Radviliškio r. – 1970 11 20 Vilniuje) –  dailėtyrininkas.

Bukauskas Antanas (1927 m. Čikagoje, JAV – 1993 10 22 Šeduvoje, Radviliškio r.) – pedagogas, kraštotyrininkas, Šeduvos gimnazijos muziejaus įkūrėjas.

Bulzgis Stasys (1935 02 02 Aukštelkų k., Radviliškio r. – 2017 12 25 Kaune) – žurnalistas, poetas, publicistas, kraštotyrininkas.

Buračas Balys (1897 01 18 Sidarių k., Radviliškio r. – 1972 07 28 Kaune) – pedagogas, etnografas, kraštotyrininkas, fotografas, spaudos bendradarbis.

Buračas Jonas (1898 07 08 Sidarių k., Radviliškio r. – 1977 01 15 Kaune) – dailininkas, tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Butkevičius Algirdas (g. 1958 11 19 Paežerių k., Radviliškio r.) – socialinių mokslų daktaras, Lietuvos politinis veikėjas.

Butkevičius Juozas (g. 1928 09 23 Šeduvoje, Radviliškio r.) – chemikas, chemijos mokslų daktaras.

Butkus Antanas (1918 06 20 Piepalių k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. – 1997 10 06 Vilniuje) – agronomas, biochemikas, agronomijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.


C, Č

Cemnolonskienė-Adomaitytė Elena (g. 1930 11 18 Radviliškyje) – filologė, lituanistė, redaktorė, muziejininkė.

Cesevičius Domas (1902 11 13 Dapšionių k., Radviliškio r. – 1986 03 14 Vilniuje) – ekonomistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, ekonomikos mokslų daktaras.

Citvaras Virgilijus (1938 07 29 Lopų k., Radviliškio r. – 2016 11 19 Kaune) – veterinarijos gydytojas, profesorius, biomedicinos mokslų  daktaras.

Čepulis (Čepas) Juozas (1876 03 02 Daugėlaičių k., Šiaulėnų vlsč., Šiaulių apskr. – 1952 04 24) – knygnešys.

Černiauskas Stanislovas (1928 02 01 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 2018 01 25 Baisogaloje, Radviliškio r.) – pedagogas, kultūros darbuotojas.


D

Damaševičius Vytautas (1944 02 11 Skomaičių  k., Radviliškio r. - 2021 12 09 Vilniuje) – Lietuvos kino režisierius, operatorius.

Dambrauskaitė-Jancevičienė Rita (1949 01 13 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 2017 06 09 Vilniuje) – pedagogė, poetė.

Dauguvietis Jonas (1928 08 16 Bargailių k., Radviliškio r. – 2014 06 20 Kaune) – choro dirigentas, poetas.

Daukša Kazimieras (1866 01 29 (kitais duomenimis, 02 10) Kairėnų k., Radviliškio r. – 1939 05 03 Kuktiškėse, Utenos r.) – kunigas kanauninkas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.

Digimas Aleksandras (1934 06 04 Vėriškių k., Radviliškio r.  - 2022 03 04 Vilniuje) – kino operatorius ir režisierius.

Dobrovolskis Algirdas Mykolas (Tėvas Stanislovas) (1918 09 29 Radviliškyje – 2005 06 23 Kaune) – kunigas, vienuolis kapucinas, pamokslininkas.

Dobrovolskis Konstantinas Romualdas (g. 1939 12 25 Radviliškyje) – gydytojas radiologas, medicinos mokslų daktaras.

Domeika Povilas (g. 1938 11 20 Pašušvio k., Radviliškio r.) – ekonomistas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Domkus Vigintas Stepas (g. 1939 10 02 Jankūnų k., Radviliškio r.) – biologijos mokslų daktaras.

Dovydaitis Juozapas Silvestras (1826 01 12 Mantviliškių k., Radviliškio r. – 1883 01 07 Alūkstoje, Latvijoje) – kunigas, pedagogas, prozininkas, publicistas.

Driežis Rimantas (g. 1959 11 02 Alksniupių k., Radviliškio r.) – Vilniaus teatro „Lėlė“ režisierius, dailininkas.

Drupas Vladas (1922 09 02 Jonaitiškių k., Radviliškio r. – 2019 04 25 Kaune) – inžinierius, lakūnas-sklandytojas.

Duršliokas Julius (1911 10 14 Daužnagių k., Radviliškio r. – 1999 01 04 Kaune) – vargonininkas, dainininkas, chorvedys.

Dutkevičius Vladas (1889 03 23 Baisogaloje, Radviliškio r. – 1945 01 08 Šiauliuose) – pedagogas,  vargonininkas, chorvedys, švietėjas, knygnešys.

Dzenuškaitė-Svirskienė Stasė (1924 10 24 Šeduvoje, Radviliškio r. - 2022 03 02 Vilniuje) – pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė.


G

Gaidamavičiūtė-Kisielienė Violeta (g. 1951 02 10 Radviliškyje) – grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Gaidžiūnas Balys (1911 11 25 Diauderių k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. – 1996 04 07 Vilniuje) – agronomas, poetas, memuaristas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Gapšys Vladas Algis (g. 1932 01 02 Juodupių k., Radviliškio r.) – inžinierius mechanikas, mašinų gamybos technologas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

Gascevičiūtė-Zmirskienė Julija (1928 01 02 Pociūnėliuose, Radviliškio r. – 2018 03 25 Šiauliuose) – teatro aktorė.

Gaubas Edmundas (g. 1954 01 04 Radviliškyje) – medžio drožėjas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

Gaubas Martynas (g. 1980 03 07 Radviliškyje) – skulptorius, tapytojas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Gedminis (Gedminas) Juozas (1838 04 18 Nirtaičių k., Šiaulėnų apyl., Radviliškio r. – 1913 m. ten pat) – tautodailininkas skulptorius, akmeninių memorialinių paminklų meistras.

Gegeckas Pranas (1907 09 24 Šapnagių k., Šiaulių r. – 1984 05 08 Kaune) – pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio gimnazijos direktorius.

Gentvilas Stasys (1918 04 04 Šilėnų k., Klaipėdos r. – 2009 12 05 Baisogaloje, Radviliškio r.) – veterinarijos specialistas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys.

Giedra Kazimieras (g. 1936 01 10 Kutiškių k., Radviliškio r.) – inžinierius mechanikas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

Graurokas (Gravrogkas) Antanas (1880 05 18 Šeduvoje, Radviliškio r. – 1958 04 01 Kaune) – prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Grigas Romualdas (g. 1936 01 25 Asteikių k., Radviliškio r.) – sociologas, publicistas, prozininkas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas.

Grinbergienė-Griniūtė Roma, tikr. Danutė Marija Šapokaitė (1939 06 26 Kurklių k., Radviliškio r. – 2003 06 26 Vilniuje) – sporto žurnalistė, redaktorė, filologė, rankininkė.

Gvalda Kęstutis (1927 04 24 Vaidulonių k., Radviliškio r. – 2011 03 01 Vilniuje) – dailininkas grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.


I, J

Ivanauskas Stasys (1917 11 02 Daugėlaičių k., Radviliškio r. – 2006 01 01 Vilniuje) – fotografas, kraštotyrininkas.

Jagminas Henrikas (1912 10 28 Baisogaloje, Radviliškio r. – 1996 05 07 Vilniuje) – baleto artistas.

Jakševičius Algirdas (1908 03 25 Sidabrave, Radviliškio r. – 1941 05 30 Kaune) – teatro aktorius, režisierius, pedagogas.

Jankus Jurgis (1906 08 09 Biliūnų k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. – 2002 06 12 Ocean City netoli Vašingtono, JAV) – prozininkas, dramaturgas, eseistas.

Januškevičius Vytautas (g. 1935 02 01 Šiaulėnuose, Radviliškio r.) – pedagogas, vertėjas, socialinių mokslų daktaras.

Janušonytė-Steinhoff  Laima (g. 1959 01 02 Radviliškyje) – sporto žurnalistė, Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos viceprezidentė.

Jaraminas Jonas (1901 02 23 Birjočių k., Radviliškio r. – 1919 10 15 žuvo mūšyje prie Daugėlaičių) – Lietuvos kariuomenės savanoris.

Jasiulis Leonas (1932 02 17 Augmėnų k., Radviliškio r. – 2004 01 04 Vilniuje) – dailėtyrininkas, pedagogas.

Jonaitis Leonas (1896 01 07 Paežerių k., Radviliškio r. – 1926 11 02) – Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas.

Jučas Mečislovas (1926 04 26 Vabalių k., Radviliškio r. – 2019 11 06 Vilniuje) – istorikas, profesorius, habilituotas istorijos mokslų daktaras.

Jučas Pranas (1934 02 03 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 2013 03 26) – inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

Juknevičienė Genovaitė (g. 1943 01 21 Daukantų k., Radviliškio r.) – choreografė.

Juodeika Vladas (1900 08 25 Grinkiškyje, Radviliškio r. – 1977 09 11 Los Andžele, JAV) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.

Juozaitis Jonas Algimantas (1933 06 28 Baisogaloje, Radviliškio r. - 2021 06 17 Vilniuje) – tinklininkas, plaukikas, treneris, docentas.

Juozapaitis Vytautas (g. 1963 12 14 Radviliškyje) – operos dainininkas, pedagogas, profesorius.

Jurgauskaitė Marcelė (Marcijona) (1876 05 27 Kudinų k., Radviliškio r. – 1961 09 30 Kalnų k., Radviliškio r.) – knygnešė.

Jurgauskaitė Ona (1861 04 12 Kudinų k., Radviliškio r. – 1939 10 27 Kudinų k., Radviliškio r.) –  knygnešė.

Jusionis Stasys (g. 1927 08 24 Radviliškyje) – dailininkas tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.


K

Kalvaitis Vladas (1929 06 27 Radviliškyje – 2018 09 06 Tytuvėnuose, Kelmės r.) – pedagogas, poetas, prozininkas.

Katinas Linas Leonas (1941 06 22 Radviliškyje – 2020 12 23 Vilniuje) – tapytojas, dailininkų grupės „24“ narys.

Každailis Aloyzas (1943 06 27 Grinkiškyje, Radviliškio r. – 2018 05 08 Klaipėdoje) – istorikas, muziejininkas, prozininkas.

Každailis Arvydas Stanislavas (g. 1939 04 04 Baisogaloje, Radviliškio r.) – dailininkas, grafikas, iliustratorius, heraldikos specialistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Kisarauskas Vincas (1934 03 01 Augmėnų k., Radviliškio r. – 1988 10 27 Niujorke, JAV) – tapytojas, grafikas, scenografas, ekslibrisų kūrėjas, meno kritikas.

Koncevičius Jonas (1835 10 26 Šeduvoje, Radviliškio r. – apie 1916 m. Talsuose, Latvijoje) – tautosakininkas, bibliografas, istoriografas, pedagogas.

Korkutienė-Petkevičiūtė Leona (1934 08 10 Kauleliškių k., Radviliškio r. – 2015 02 19 Vilniuje) – gydytoja, dramaturgė, poetė, publicistė, fotografė.

Krilavičiūtė Rimanta (g. 1955 06 02 Radviliškyje) – teatro aktorė.

Kryževičius Vincas (1931 01 10 Piepalių k., Radviliškio r. – 1997 12 07 Vilniuje) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Kudžma Jonas (1916 06 27 Užuožerių k., Radviliškio r. – 2008 06 15 Gargžduose) – pedagogas, prozininkas, kritikas.

Kulpa-Kulpavičius Alfredas (1923 03 28 Baisogaloje, Radviliškio r. – 2007 05 16 Druskininkuose) – dailininkas, architektas, architektūros mokslų daktaras.

Kūris Pranas (g. 1938 08 20 Šeduvoje, Radviliškio r.) – teisininkas, diplomatas, ambasadorius, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas.

Kuzminskas Kazimieras (g. 1947 03 07 Jaskynės k., Radviliškio r.) – gydytojas chirurgas, politinis ir visuomenės veikėjas.


L

Lašienė Janina (1897 04 11 Maralinėje, Radviliškio r. – 1993 07 09 Kaune) – gydytoja patologė anatomė, profesorė, medicinos mokslų daktarė.

Laumenskienė (Stanek, Morauskienė) Elena (1880 07 04 Radviliškyje – 1960 03 24 Vilniuje) – pianistė, pedagogė, kompozitorė.

Lazutka Romas (g. 1955 08 19 Radviliškyje) – sociologas, ekonomistas, profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Legeckas Petras (1844 12 19 Virikauskų k., Radviliškio r. – 1934 11 16 Pienionių dvare, Anykščių r.) – kunigas, literatas, leidėjas, vertėjas.

Liniauskienė-Rimkevičiūtė Bronė (1923 03 20 Žilionių k., Radviliškio r. – 2017 05 28 Kretingoje) – pedagogė, poetė.

Linkevičius Jonas (g. 1927 01 01 Vabalių k., Radviliškio r.) – literatūros kritikas, pedagogas, redaktorius, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

Lisaitis Vladas (g. 1939 08 10 Radviliškyje) – dailininkas, tapytojas, grafikas, akvarelininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Lisinas Helmutas (g. 1942 03 22 Radviliškyje) – stalo tenisininkas ir treneris, stalo teniso klubo „Ping-Pong“ įkūrėjas ir prezidentas.

Liumaitė Eugenija (g. 1958 12 20 Vališkių k., Radviliškio r.) – pedagogė, poetė.

Lizaitis Mečislovas (1927 04 03  Auksučių k., Radviliškio r. – 2010 05 25 Vilniuje) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.


M

Mačiulis Adomas (1929 10 18 Žironų k., Radviliškio r. – 1995 02 11 Kaune) – chemikas, profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Malinauskas Edvardas (g. 1937 05 27 Radviliškyje) – dailininkas marinistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Malinauskas Vilimas (g. 1943 11 01 Rukonių k., Pakruojo r.) – kompozitorius, dirigentas, Baisogalos kultūros namų liaudiškos muzikos kapelos „Žvangulis“ meno vadovas.

Marcinkevičius Albinas Jonas (g. 1935 03 12 Baukų k., Radviliškio r.) – inžinierius, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Marcinkevičius Jonas (1900 12 26 Radviliškyje – 1953 07 31 Vilniuje) – rašytojas, dramaturgas.

Marijošius Antanas (1881 10 01 Agelaičių k., Raseinių r. – 1957 12 31 Kaune) – muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio bažnytiniam chorui, Šaulių sąjungos Radviliškio chorui ir kt

Martinaitis Algirdas (1926 01 06 Bebrujų k., Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr. – 1993 08 19 Alytuje) – mokytojas, literatas, kultūros veikėjas.

Martinaitis Jonas (1898 06 26 Pavartyčių k., Radviliškio r.  – 1947 11 29 Šeduvoje, Radviliškio r.) – tapytojas, karikatūristas, akvarelininkas, grafikas.

Martinionis Rytis (g. 1961 05 23 Šeduvoje, Radviliškio r.) – dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Masalskis Arūnas (g.  ) – Radviliškio karatė klubo “Kentauras” prezidentas ir treneris.

Masiulis Juozas (1864 03 07 Prastavonių k., Radviliškio r. – 1940 03 26 Panevėžyje) – knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas.

Masiulis Petras (1894 10 22 Prastavonių k., Radviliškio r. – 1957 04 20 Kaune) – inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Mastauskis Stanislovas (1890 06 14 Dauburaičių k., Radviliškio r. – 1978 04 24 Kaune) – zoologas entomologas ir fitohelmintologas, profesorius, biologijos mokslų daktaras.

Mazūras Česlovas (g. 1942 09 08 Šiaulaičių k., Radviliškio r.) – architektas, docentas.

Mazūras Petras (g. 1949 08 20 Šiaulaičių k., Radviliškio r.) – dailininkas, skulptorius, profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Mazūras Vitalijus (g. 1934 04 28 Šiaulaičių k., Radviliškio r.) – scenografas, teatro režisierius, tapytojas.

Mekas Karolis (1906 11 13 Aukštelkų k., Radviliškio r. – 1993 01 02 Vilniuje) – archeologas, etnografas, filosofijos mokslų daktaras.

Meškauskas Česlovas (g. 1932 05 09 Diktariškio k., Radviliškio r.) – veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

Miežinis Matas (1851 09 23 Juodžių k., Grinkiškio vlsč., Kauno apskr. – 1929 10 27 Šiluvoje, Raseinių r.) – kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis.

Miežinis Mykolas (1827 10 11 Vaitiekūnų k., Grinkiškio vlsč., Kauno apskr. – 1888 11 24 Švėkšnoje, Šilutės r.) – kunigas, kalbininkas, tautosakos užrašinėtojas.

Mikelis Antanas (1934 02 11 Želmenų k., Jurbarko r. – 2005 05 25 Radviliškyje) – žurnalistas, ilgametis rajono laikraščio redaktorius, humoreskų ir anekdotų knygų autorius.

Miknevičienė Rima (g. 1942 05 22 Grinkiškyje, Radviliškio r.) – dailininkė tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Miknius Antanas (g. 1935 09 01 Dirvonų k., Radviliškio r.) – žemėtvarkos inžinierius, docentas, technologijos mokslų daktaras.

Misiūraitė Janina (1922 03 04 Radviliškyje – 2003 02 06 Vilniuje) – dainininkė, operos ir baleto teatro solistė.

Monkevičius-Monkus Juozas (1909 02 09 Baisogaloje, Radviliškio r. – 1943 09 25 Kaune) – teatro aktorius, režisierius.

Monkutė-Marks Janina (1923 09 21 Radviliškyje – 2010 11 13 Čikagoje, JAV) – tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė.

Motiekaitis Petras (1920 01 29 Maneitų k., Radviliškio r. – 1988 01 21 Šiauliuose) – inžinierius, aviamodeliuotojas, aviakonstruktorius, išradėjas, biologas.


N

Naginskas Stasys (1891 02 17 Bružių k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. (dabar – Radviliškio r.)  – 1955 04 12 Rokiškyje) – pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas.

Narakas Juozas (1899 12 05 Bružių k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1989 08 06 Geteborge, Švedijoje) – Lietuvos kariuomenės pulkininkas, visuomenės veikėjas.

Narbutas Petras (1927 01 30 Vadaktų k., Radviliškio r. – 2009 01 30 Vilniuje) – gydytojas chirurgas, docentas, mokslų daktaras.

Navakauskienė-Kudulytė Marijona Birutė (g. 1941 11 14 Mantviliškių k., Radviliškio r.) – geografė, muziejininkė, kraštotyrininkė.


O, P

Onaitis Anicetas (1932 02 02 Mažaičių k., Radviliškio r. – 1988 10 08 Akademijoje, Kėdainių r.) – agronomas, literatas, biomedicinos mokslų daktaras.

Opulskis (Opalskis, Apulskis) Mikalojus (1837 05 15 Siraičių k., Gadūnavo apyl., Telšių r. – 1905 03 15 Radviliškyje) – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių globėjas, buvęs Radviliškio altaristas.

Pakarskas Vytautas (1930 08 08 Radviliškyje – 1995 08 18 Radviliškyje) – lakūnas sklandytojas, inžinierius.

Pakarskytė Kristina (g. 1926 03 13 Radviliškyje) – biochemikė, profesorė, biologijos mokslų daktarė.

Pakatiliukas Jonas (Pakatinskas) (1874 03 20 Trakų k., Pašušvio vlsč., Šiaulių apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1936 m.) – knygnešys.

Pakštas Vytautas (1921 05 01 Šeduvoje, Radviliškio r. – 2004 04 23 Šeduvoje, Radviliškio r.) – chorvedys, pedagogas.

Palionienė Irena (g. 1951 06 18 Macioniuose, Kėdainių r.) – gydytoja, Lietuvos infektologų draugijos narė, politinė ir visuomenės veikėja.

Paska Stasys (1920 10 24 Radviliškyje – 1981 11 25 Šiauliuose) – teatro aktorius, režisierius.

Paškūnaitė Birutė (1939 02 23 Linksmėnų k., Joniškio r. – 2008 12 15) – ekonomistė, kraštotyrininkė, gyveno ir dirbo Daugėlaičiuose.

Petrauskas Albinas (1939 01 01 Radviliškyje – 2017 06 07 Kaune) – choro dirigentas, pedagogas, profesorius.

Petravičius Vladas (g. 1949 01 04 Pagarduvių k., Radviliškio r.) – dailininkas, keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Plungė Boleslovas (1908 06 07 Žibartų k., Radviliškio r. – 1995 10 06 Vilniuje) – pedagogas, dailininkas.

Plungė Kazimieras (1898 01 25 Pakalniškių k., Radviliškio r. – 1965 04 01) – pedagogas, chorų ir dūdų orkestro vadovas.

Plungė Vytautas (g. 1939 06 24 Alksniupių k., Radviliškio r.) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.

Polišaitis Aleksandras (1892 10 29 Raginėnų k., Radviliškio r. – 1966 01 09 San Paule, Brazilijoje) – diplomatas, Lietuvos konsulas.

Poškas Povilas (g. 1948 11 06 Vabalių k., Radviliškio r.) – fizikas, inžinierius, energetikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Povylius Antanas (1871 08 26 Žironų k., Radviliškio vlsč., Šiaulių apskr.  – 1961 07 06 ten pat) – kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, kooperatininkas, publicistas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.

Pranckietis (Pronckietis) Kazimieras (1869 12 31 Šniukonių k., Šeduvos apyl., Panevėžio apskr. – 1955 10 31 Kėdainiuose) – kunigas, dekanas, knygnešys, teologijos magistras.

Pranckietis Vincas Algirdas (1923 01 07 Laboje, Radviliškio r. – 2016 05 03 Jonavoje) – kunigas, monsinjoras.

Pranskėtis Alfonsas (1919 11 12 Maneitų k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1989 03 18 Vilniuje) – aviamodeliuotojas, konstruktorius.

Pucevičius-Radvila Izidorius (1901 12 22 Naujasodžio k., Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr. – 1945 08 26 žuvo prie Mediniškių k., Rozalimo vlsč., Panevėžio apskr.) – Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, Žaliosios rinktinės įkūrėjas ir vadas.


R

Radzevičius Viktoras (g. 1955 04 08 Radviliškyje) – Lietuvos kino studijos operatorius, pedagogas.

Ragauskaitė Aurelija (1924 03 31 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 2017 01 15 Vilniuje) – teatro aktorė, režisierė.

Ragauskaitė-Kuliukienė Aldona (1922 01 15 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 2014 05 28 Kaune) – dainininkė, režisierė.

Ramonas Česlovas Linksmutis (1939 07 15 Šeduvoje, Radviliškio r. – 2011 08 16) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Rauda-Špeil Petras (1894 03 22 Radviliškyje – 1974 03 07 Svėdasuose, Anykščių r.) – kunigas, garbės kanauninkas.

Rožinskas Bronius (1912 04 28 Šeduvoje, Radviliškio r. – 1986 03 11  JAV) – pirmasis lietuvių buriuotojas, jachtos „Hermes-2“ kapitonas, su trijų narių įgula perplaukęs Atlanto vandenyną.

Rudokienė Jolanta (g. 1960 08 21 Radviliškyje) – grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.


S

Sajienė-Zakšauskaitė Laima (g. 1957 08 21 Radviliškyje) – profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.

Sakalauskas Gracijonas (1900 10 20 Liaudiškių k., Radviliškio r. – 1919 10 15 žuvo mūšyje prie Daugėlaičių) – Lietuvos kariuomenės savanoris.

Sakalauskas Kęstutis (g. 1933 05 14 Radviliškyje) – geologas, fizinių mokslų daktaras.

Savickas (Savickis) Aleksandras (1851 06 15 Karčemų k., Radviliškio r. – 1937 m. Valdeikių k., Radviliškio r.) – knygnešys, J. Bielinio bendražygis.

Senulytė-Skipskienė Birutė (g. 1931 03 15 Velžių k., Radviliškio r.) – pedagogė, literatė, kraštotyrininkė.

Simaitis Antanas (1887 07 02 Miežaičių k., Radviliškio r. – 1959 01 15 Salantuose, Kretingos r.) – prelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas.

Skačkauskaitė-Kuklienė Lidija (g. 1961 09 12 Radviliškyje) – dailininkė, grafikė, pedagogė, docentė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Skuja Vladas (1929 12 09 Kubiliūnų k., Pasvalio r. – 2018 03 04 Baisogaloje, Radviliškoo r.) –  kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys.

Staliliūnaitė-Matulionienė Rūta Regina (1938 01 21 Šiauliuose – 2011 05 09 Kaune) – kino ir teatro aktorė. Jos tėvai gyveno Pašušvyje, Radviliškio r.

Stankus Jonas (1927 03 29 Sidarių k., Radviliškio r. – 2019 11 12 Vilniuje) – gydytojas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras.

Stasiulevičienė Rožė (g. 1936 10 24 Grinkiškyje, Radviliškio r.) – rankininkė, sporto meistrė, trenerė.

Stašauskaitė Stasė (1924 08 23 Kutiškiuose, Radviliškio r. – 2018 09 09 Vilniuje) – botanikė, augalų fiziologė, habilituota biologijos mokslų daktarė.

Strolis Liudvikas (1905 09 01 Gankių k., Radviliškio r. – 1996 12 29 Kaune) – dailininkas, keramikas, profesorius.

Svirskis Antanas (g. 1938 11 13 Radviliškyje) – mokslininkas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.


Š

Šarauskas Bronius (1896 12 01 Komariškių k., Radviliškio r. – 1942 06 03 Abezėje, Komijoje) – Lietuvos kariuomenės karininkas.

Šarauskas Juozas (1894 01 20 Komariškių k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr.  – 1941 06 22 Červenėje, Baltarusijoje)– Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Šarauskas Martynas (1906 11 06 Komariškių k., Radviliškio r. – 2002 06 03 Kaune) – Lietuvos kariuomenės karininkas.

Šarauskas Vincas (1898 10 28 Komariškių k., Radviliškio r. – 1979 08 19) – Lietuvos kariuomenės karininkas.

Šenauskas Vytautas (1929 03 16 Labos k., Radviliškio r. – 2007 11 27) – kraštotyrininkas, muziejininkas.

Šidlauskas Aleksandras (g. 1939 02 28 Giedraičių k., Radviliškio r.) – poetas, literatūros tyrinėtojas, kraštotyrininkas.

Šikšnys-Šiaulėniškis Marcelinas (1874 05 14 Notiniškių k., Šiaulėnų vlsč., Šiaulių apskr. – 1970 08 15 Vilniuje) – pedagogas, rašytojas,  matematikas, knygnešių rėmėjas.

Šliogeris Jeronimas (1871 12 15 Bružių k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1936 02 27 Kaune) – inžinierius elektrikas, profesorius.

Šnapštys-Margalis Juozas (1877 03 17 Margių k., Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr. – 1921 03 24 Sudeikių k., Utenos r.) – kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas.

Švėgžda Jonas (1911 05 29 Juodžių k., Grinkiškio vlsč., Kėdainių apskr. – 1995 04 19 Plaučiškių k., Pakruojo r.) – pedagogas, dailininkas, literatas.

Šveistienė Elena (g. 1924 12 02 Paliečių k., Pakruojo r.) – zootechnikė, kraštotyrininkė, biomedicinos mokslų daktarė, dirbo LSMU Gyvulininkystės institute Baisogaloje.


T

Tarvydas Vytautas Vladislovas (g. 1936 01 19 Linskio k., Utenos r.) – zootechnikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, dirbo LSMU Gyvulininkystės institute Baisogaloje

Tauginas Jonas (1946 04 09  Ožaičių k., Radviliškio r. – 1999 06 09 Vadaktuose, Radviliškio r.) – miškininkas, mokslininkas, literatas.

Taunytė Filomena (1925 04 11 Vantainėlių k., Radviliškio r. – 2013 06 28 Vilniuje) – gydytoja, publicistė, žurnalistė.

Tiškus-Tiškevičius Vladas (1906 12 05 Būdų vs., Betygalos vlsč., Raseinių apskr. – 1975 10 31 Šiaulėnuose, Radviliškio r.) – agronomas, Nepriklausomos Lietuvos jaunųjų ūkininkų ugdytojas, visuomenės veikėjas.

Tomkus Vytautas Romualdas (1940 07 29 Radviliškyje - 2022 07 24 Vilniuje) – teatro ir kino aktorius.

Tučaitė Ona (1925 09 01 Burbiškio k., Radviliškio r. – 1991 01 27) – inžinierė technologė, docentė.


U, V

Urba Algimantas (1936 09 06 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 2008 01 29 Kaune) – inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Vaišnienė-Marijošiūtė Elona (g. 1935 09 13) –  mokslų daktarė, visuomenės veikėja, Radviliškio ir kitų Lietuvos kultūros bei švietimo įstaigų globėja, rėmėja. Jos šeima kilusi iš Radviliškio.

Valantinas Antanas (1916 11 14 Vėriškių k., Radviliškio r. – 2004 09 02 Vadaktuose, Radviliškio r.) – kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas.

Valantinas Petras (1945 08 11 Šeduvoje, Radviliškio r. – 2019 10 21 Šeduvoje, Radviliškio r.) – poetas, lituanistas.

Valikonytė Irena (g. 1949 03 10 Radviliškyje) – istorikė, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Valiušaitis Stasys (1910 08 13 Juodupių k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1971 04 11 Niujorke, JAV) – kunigas, kanonų teisės daktaras.

Varnas Jonas (g. 1936 07 06 Papušynio k., Radviliškio r.) – dailininkas, karikatūristas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Vasiliauskas Kazimieras (1879 03 17 Paberžėlių k., Baisogalos vlsč., Šiaulių apskr. – 1957 11 24 Kaune) – inžinierius, profesorius, akademikas.

Vasiliauskienė Veronika (g. 1935 12 15 Aukštelkų k., Radviliškio r.) – agronomė, profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė emeritė.

Vepštas (Vepštienė, Virkau) Henrieta (g. 1933 05 19 Šiaulėnuose, Radviliškio r.) – grafikė, fotografė, keramikė.

Vincevičius Vytautas Jonas (1935 08 12 Radviliškyje – 2010 10 31) – dailininkas, tapytojas, grafikas, rūbų modeliuotojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Virkau Osvaldas Vytautas (1930 03 01 Šiauliuose – 2017 08 18 Čikagoje, JAV) – dailininkas, grafikas, tapytojas. Vaikystę praleido Repšių dvare, netoli Šiaulėnų, Radviliškio r., lankė gimnaziją Radviliškyje.

Vitkus Albertas (g. 1929 02 05 Grinkiškyje, Radviliškio r.) – gydytojas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Vyšniūnas Vladas (1922 01 02 Radviliškyje – 1998 05 10 Klaipėdoje) – pedagogas, prozininkas, memuaristas.

Vonsavičius Vytautas (1929 03 18 Šeduvoje, Radviliškio r. – 1991 05 21 Vilniuje) – geologas, geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras.

Vozbinas Algirdas Stanislovas (g. 1933 07 05 Radvilonių k., Radviliškio r.) – fizikas, matematikas, technologijos mokslų daktaras.


Z, Ž

Zubkus Juozas (1898 03 19 Radviliškyje – 1953 10 26 Čikagoje, JAV) – gydytojas, profesorius, medicinos mokslų daktaras.

Zubrys Jonas (apie 1858 m.  Radviliškio par. – 1916 10 28 Radviliškyje) – knygnešys.

Žeromskis Vladas (1906 09 29 Valatkonių k., Radviliškio r. – 1993 02 06 Kubiliūnų k., Radviliškio r.) – agronomas, poetas, smuikininkas.

Žilinskaitė Genovaitė (1927 04 01 Januškonių k., Radviliškio r. – 2004 02 14 Vilniuje) – dailininkė, tekstilininkė.

Žirgulis Stasys (g. 1944 06 10 Radviliškyje) – dailininkas, skulptorius, profesorius.

Žukas Vladas (1925 04 18 Pakiršinyje, Radviliškio r. – 2014 03 26 Vilniuje) – bibliografas, knygotyrininkas, profesorius, emeritas, mokslininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Visas kraštiečių sąrašas saugomas Kraštotyros-leidybos skyriuje