A

Abromavičius, Abromaitis Antanas (1860 01 15 Liutkiškių k., Radviliškio vlsč., Šiaulių apskr. – 1938 m. Radviliškyje) – knygnešys.

Akelaitis Gintautas (1949 09 07 Palonuose, Radviliškio r.  – 2020 08 02 Vilniuje) – kalbininkas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Alantas (Jakševičius) Vytautas (1902 06 18 Sidabrave, Naujamiesčio vlsč., Panevėžio apskr.  (dabar – Radviliškio r.)  – 1990 04 24 Detroite, JAV) – rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Alekna Antanas (1872 12 19 Kurų k., Radviliškio r. – 1930 06 12 Kaune) – kunigas, istorikas, rašytojas, vertėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.

Alekna Jonas (1917 07 20 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 1964 09 03 Panevėžyje) – teatro aktorius, režisierius, dailininkas.

Alekna Romualdas (1931 10 15 Kubiliūnų k., Grinkiškio vlsč., Kėdainių apskr. – 2021 01 02 Vilniuje) –  dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Ambrozaitis (Ambrazaitis) Jonas (Šiaulių Dėdė) (1856 04 22 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 1916 06 16 Vilniuje) – lietuvių visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platinimo organizatorius.

Andrejauskaitė Aurelija (g. 1954 09 03 Radviliškyje) – choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja, tapytoja, kultūros darbuotoja.

Antanaitis Bronius (1925 02 19 Jasionių k., Radviliškio r. – 2018 02 27 Panevėžyje) – kunigas kanauninkas, prelatas, apaštališkasis protonotaras.