O, P

Onaitis Anicetas (1932 02 02 Mažaičių k., Radviliškio r. – 1988 10 08 Akademijoje, Kėdainių r.) – agronomas, literatas, biomedicinos mokslų daktaras.

Opulskis (Opalskis, Apulskis) Mikalojus (1837 05 15 Siraičių k., Gadūnavo apyl., Telšių r. – 1905 03 15 Radviliškyje) – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių globėjas, buvęs Radviliškio altaristas.

Pakarskas Vytautas (1930 08 08 Radviliškyje – 1995 08 18 Radviliškyje) – lakūnas sklandytojas, inžinierius.

Pakarskytė Kristina (g. 1926 03 13 Radviliškyje) – biochemikė, profesorė, biologijos mokslų daktarė.

Pakatiliukas Jonas (Pakatinskas) (1874 03 20 Trakų k., Pašušvio vlsč., Šiaulių apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1936 m.) – knygnešys.

Pakštas Vytautas (1921 05 01 Šeduvoje, Radviliškio r. – 2004 04 23 Šeduvoje, Radviliškio r.) – chorvedys, pedagogas.

Palionienė Irena (g. 1951 06 18 Macioniuose, Kėdainių r.) – gydytoja, Lietuvos infektologų draugijos narė, politinė ir visuomenės veikėja.

Paska Stasys (1920 10 24 Radviliškyje – 1981 11 25 Šiauliuose) – teatro aktorius, režisierius.

Paškūnaitė Birutė (1939 02 23 Linksmėnų k., Joniškio r. – 2008 12 15) – ekonomistė, kraštotyrininkė, gyveno ir dirbo Daugėlaičiuose.

Petrauskas Albinas (1939 01 01 Radviliškyje – 2017 06 07 Kaune) – choro dirigentas, pedagogas, profesorius.

Petravičius Vladas (g. 1949 01 04 Pagarduvių k., Radviliškio r.) – dailininkas, keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Plungė Boleslovas (1908 06 07 Žibartų k., Radviliškio r. – 1995 10 06 Vilniuje) – pedagogas, dailininkas.

Plungė Kazimieras (1898 01 25 Pakalniškių k., Radviliškio r. – 1965 04 01) – pedagogas, chorų ir dūdų orkestro vadovas.

Plungė Vytautas (g. 1939 06 24 Alksniupių k., Radviliškio r.) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.

Polišaitis Aleksandras (1892 10 29 Raginėnų k., Radviliškio r. – 1966 01 09 San Paule, Brazilijoje) – diplomatas, Lietuvos konsulas.

Poškas Povilas (g. 1948 11 06 Vabalių k., Radviliškio r.) – fizikas, inžinierius, energetikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Povylius Antanas (1871 08 26 Žironų k., Radviliškio vlsč., Šiaulių apskr.  – 1961 07 06 ten pat) – kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, kooperatininkas, publicistas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.

Pranckietis (Pronckietis) Kazimieras (1869 12 31 Šniukonių k., Šeduvos apyl., Panevėžio apskr. – 1955 10 31 Kėdainiuose) – kunigas, dekanas, knygnešys, teologijos magistras.

Pranckietis Vincas Algirdas (1923 01 07 Laboje, Radviliškio r. – 2016 05 03 Jonavoje) – kunigas, monsinjoras.

Pranskėtis Alfonsas (1919 11 12 Maneitų k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. (dabar – Radviliškio r.) – 1989 03 18 Vilniuje) – aviamodeliuotojas, konstruktorius.

Pucevičius-Radvila Izidorius (1901 12 22 Naujasodžio k., Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr. – 1945 08 26 žuvo prie Mediniškių k., Rozalimo vlsč., Panevėžio apskr.) – Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, Žaliosios rinktinės įkūrėjas ir vadas.