M

Mačiulis Adomas (1929 10 18 Žironų k., Radviliškio r. – 1995 02 11 Kaune) – chemikas, profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Malinauskas Edvardas (g. 1937 05 27 Radviliškyje) – dailininkas marinistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Malinauskas Vilimas (g. 1943 11 01 Rukonių k., Pakruojo r.) – kompozitorius, dirigentas, Baisogalos kultūros namų liaudiškos muzikos kapelos „Žvangulis“ meno vadovas.

Marcinkevičius Albinas Jonas (g. 1935 03 12 Baukų k., Radviliškio r.) – inžinierius, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Marcinkevičius Jonas (1900 12 26 Radviliškyje – 1953 07 31 Vilniuje) – rašytojas, dramaturgas.

Marijošius Antanas (1881 10 01 Agelaičių k., Raseinių r. – 1957 12 31 Kaune) – muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio bažnytiniam chorui, Šaulių sąjungos Radviliškio chorui ir kt

Martinaitis Algirdas (1926 01 06 Bebrujų k., Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr. – 1993 08 19 Alytuje) – mokytojas, literatas, kultūros veikėjas.

Martinaitis Jonas (1898 06 26 Pavartyčių k., Radviliškio r.  – 1947 11 29 Šeduvoje, Radviliškio r.) – tapytojas, karikatūristas, akvarelininkas, grafikas.

Martinionis Rytis (g. 1961 05 23 Šeduvoje, Radviliškio r.) – dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Masalskis Arūnas (g.  ) – Radviliškio karatė klubo “Kentauras” prezidentas ir treneris.

Masiulis Juozas (1864 03 07 Prastavonių k., Radviliškio r. – 1940 03 26 Panevėžyje) – knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas.

Masiulis Petras (1894 10 22 Prastavonių k., Radviliškio r. – 1957 04 20 Kaune) – inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Mastauskis Stanislovas (1890 06 14 Dauburaičių k., Radviliškio r. – 1978 04 24 Kaune) – zoologas entomologas ir fitohelmintologas, profesorius, biologijos mokslų daktaras.

Mazūras Česlovas (g. 1942 09 08 Šiaulaičių k., Radviliškio r.) – architektas, docentas.

Mazūras Petras (g. 1949 08 20 Šiaulaičių k., Radviliškio r.) – dailininkas, skulptorius, profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Mazūras Vitalijus (g. 1934 04 28 Šiaulaičių k., Radviliškio r.) – scenografas, teatro režisierius, tapytojas.

Mekas Karolis (1906 11 13 Aukštelkų k., Radviliškio r. – 1993 01 02 Vilniuje) – archeologas, etnografas, filosofijos mokslų daktaras.

Meškauskas Česlovas (g. 1932 05 09 Diktariškio k., Radviliškio r.) – veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

Miežinis Matas (1851 09 23 Juodžių k., Grinkiškio vlsč., Kauno apskr. – 1929 10 27 Šiluvoje, Raseinių r.) – kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis.

Miežinis Mykolas (1827 10 11 Vaitiekūnų k., Grinkiškio vlsč., Kauno apskr. – 1888 11 24 Švėkšnoje, Šilutės r.) – kunigas, kalbininkas, tautosakos užrašinėtojas.

Mikelis Antanas (1934 02 11 Želmenų k., Jurbarko r. – 2005 05 25 Radviliškyje) – žurnalistas, ilgametis rajono laikraščio redaktorius, humoreskų ir anekdotų knygų autorius.

Miknevičienė Rima (g. 1942 05 22 Grinkiškyje, Radviliškio r.) – dailininkė tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Miknius Antanas (g. 1935 09 01 Dirvonų k., Radviliškio r.) – žemėtvarkos inžinierius, docentas, technologijos mokslų daktaras.

Misiūraitė Janina (1922 03 04 Radviliškyje – 2003 02 06 Vilniuje) – dainininkė, operos ir baleto teatro solistė.

Monkevičius-Monkus Juozas (1909 02 09 Baisogaloje, Radviliškio r. – 1943 09 25 Kaune) – teatro aktorius, režisierius.

Monkutė-Marks Janina (1923 09 21 Radviliškyje – 2010 11 13 Čikagoje, JAV) – tapytoja, grafikė, tekstilininkė, galerininkė.

Motiekaitis Petras (1920 01 29 Maneitų k., Radviliškio r. – 1988 01 21 Šiauliuose) – inžinierius, aviamodeliuotojas, aviakonstruktorius, išradėjas, biologas.