I, J

Ivanauskas Stasys (1917 11 02 Daugėlaičių k., Radviliškio r. – 2006 01 01 Vilniuje) – fotografas, kraštotyrininkas.

Jagminas Henrikas (1912 10 28 Baisogaloje, Radviliškio r. – 1996 05 07 Vilniuje) – baleto artistas.

Jakševičius Algirdas (1908 03 25 Sidabrave, Radviliškio r. – 1941 05 30 Kaune) – teatro aktorius, režisierius, pedagogas.

Jankus Jurgis (1906 08 09 Biliūnų k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. – 2002 06 12 Ocean City netoli Vašingtono, JAV) – prozininkas, dramaturgas, eseistas.

Januškevičius Vytautas (g. 1935 02 01 Šiaulėnuose, Radviliškio r.) – pedagogas, vertėjas, socialinių mokslų daktaras.

Janušonytė-Steinhoff  Laima (g. 1959 01 02 Radviliškyje) – sporto žurnalistė, Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos viceprezidentė.

Jaraminas Jonas (1901 02 23 Birjočių k., Radviliškio r. – 1919 10 15 žuvo mūšyje prie Daugėlaičių) – Lietuvos kariuomenės savanoris.

Jasiulis Leonas (1932 02 17 Augmėnų k., Radviliškio r. – 2004 01 04 Vilniuje) – dailėtyrininkas, pedagogas.

Jonaitis Leonas (1896 01 07 Paežerių k., Radviliškio r. – 1926 11 02) – Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas.

Jučas Mečislovas (1926 04 26 Vabalių k., Radviliškio r. – 2019 11 06 Vilniuje) – istorikas, profesorius, habilituotas istorijos mokslų daktaras.

Jučas Pranas (1934 02 03 Kubiliūnų k., Radviliškio r. – 2013 03 26) – inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

Juknevičienė Genovaitė (g. 1943 01 21 Daukantų k., Radviliškio r.) – choreografė.

Juodeika Vladas (1900 08 25 Grinkiškyje, Radviliškio r. – 1977 09 11 Los Andžele, JAV) – ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas.

Juozaitis Jonas Algimantas (1933 06 28 Baisogaloje, Radviliškio r. - 2021 06 17 Vilniuje) – tinklininkas, plaukikas, treneris, docentas.

Juozapaitis Vytautas (g. 1963 12 14 Radviliškyje) – operos dainininkas, pedagogas, profesorius.

Jurgauskaitė Marcelė (Marcijona) (1876 05 27 Kudinų k., Radviliškio r. – 1961 09 30 Kalnų k., Radviliškio r.) – knygnešė.

Jurgauskaitė Ona (1861 04 12 Kudinų k., Radviliškio r. – 1939 10 27 Kudinų k., Radviliškio r.) –  knygnešė.

Jusionis Stasys (g. 1927 08 24 Radviliškyje) – dailininkas tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.