Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2021 m.


SAUSIS

4 d.

– 100 m., kai (1921) Grinkiškyje gimė Juozas Mečinskas, pedagogas, poetas. Mirė 2000 m. liepos 13 d. Kaune.

6 d.

– 95 m., kai (1926) Bebrujuose gimė Algirdas Martinaitis, pedagogas, literatas, kultūros veikėjas. Mirė 1993 m. rugpjūčio 19 d. Alytuje.

7 d.

– 125 m., kai (1896) Paežeriuose gimė ir 95 m., kai 1926 m. lapkričio 2 d. mirė Leonas Jonaitis, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas.

– 75 m., kai (1946) Grinkiškyje gimė Birutė Teodora Visokavičienė, docentė, socialinių mokslų daktarė.

9 d.

– 55 m., kai (1966) San Paule, Brazilijoje, mirė Aleksandras Polišaitis, diplomatas, Lietuvos konsulas. Gimė 1892 m. spalio 29 d. Raginėnuose.

10 d.

– 90 m., kai (1931) Piepaliuose gimė Vincas Kryževičius, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Mirė 1997 m. gruodžio 7 d. Vilniuje.

– 85 m., kai (1936) Kutiškiuose gimė Kazimieras Giedra, inžinierius mechanikas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

12 d.

– 195 m., kai (1826) Mantviliškiuose gimė Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, pedagogas, prozininkas, publicistas. Mirė 1883 m. sausio 7 d. Alūkstoje, Latvijoje.

21 d.

– 120 m., kai (1901) Šaukote gimė Stasys Kuzminskas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 1989 m. gruodžio 19 d. Notingeme, D. Britanijoje.

25 d.

– 85 m., kai (1936) Asteikiuose gimė Romualdas Grigas, sociologas, publicistas, prozininkas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

29 d.

– 155 m., kai (1866) Kairėnuose gimė Kazimieras Daukša, kunigas kanauninkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1939 m. gegužės 3 d. Kuktiškėse, Utenos r.

– 115 m., kai (1906) Šiauliuose gimė Ona Lukauskaitė-Poškienė, poetė, vertėja, visuomenės ir politinė veikėja, buvusi Radviliškio viešosios valstybinės bibliotekos vedėja. Mirė 1983 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.


VASARIS

10 d.

– 70 m., kai (1951) Radviliškyje gimė Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

16 d.

– 115 m., kai (1906) Radviliškyje gimė ir 20 m., kai 2001 m. lapkričio 9 d. Izraelyje mirė Chaimas Tokeris, Radviliškio praeityje įžymus gydytojas.

17 d.

– 130 m., kai (1891) Bružiuose gimė Stasys Naginskas, pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas. Mirė 1955 m. balandžio 12 d. Rokiškyje.

19 d.

– 100 m., kai (1921) Čikagoje, JAV, gimė Stepas Mikolaitis, miškininkas, buvęs Radviliškio miškų ūkio direktorius.

23 d.

– 120 m., kai (1901) Birjočiuose gimė Jonas Jaraminas, Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. spalio 15 d. žuvo mūšyje su bermontininkais ties Daugėlaičiais.


KOVAS

2 d.

– 145 m., kai (1876) Daugėlaičiuose gimė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Mirė 1952 m. balandžio 24 d.

13 d.

– 95 m., kai (1926) Radviliškyje gimė Kristina Pakarskytė, biochemikė, profesorė, biologijos mokslų daktarė.

15 d.

– 110 m., kai (1911) Pakalniškiuose gimė Petras Urbaitis, kunigas, misionierius. Mirė 1994 m. liepos 10 d. San Paule, Brazilijoje.

– 90 m., kai (1931) Velžiuose gimė Birutė Senulytė-Skipskienė, pedagogė, literatė, kraštotyrininkė.

24 d.

– 100 m., kai (1921) Sudeikiuose, Utenos r., mirė Juozas Šnapštys-Margalis, kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1877 m. kovo 17 d. Margiuose.


BALANDIS

1 d.

– 75 m., kai (1946) Juodupiuose gimė Zenius Bliznikas, radijo inžinierius konstruktorius, docentas, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaras.  Mirė 2010 m. lapkričio 6 d. Vilniuje.

8 d.

– 125 m., kai (1896) Radviliškyje gimė Jonas Krikštanas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1942 m. rugsėjo 19 d. Rusijoje.

9 d.

– 75 m., kai (1946) Ožaičiuose gimė Jonas Tauginas, miškininkas, mokslininkas, literatas. Mirė 1999 m. birželio 9 d. Vadaktuose.

11 d.

– 50 m., kai (1971) Niujorke, JAV, mirė Stasys Valiušaitis, kunigas, kanonų teisės daktaras. Gimė 1910 m. rugpjūčio 13 d. Juodupiuose.

12 d.

– 160 m., kai (1861) Kudinuose gimė Ona Jurgauskaitė, knygnešė. Mirė 1939 m. spalio 27 d. Kudinuose.

22 d.

– 165 m., kai (1856) Šiaulėnuose gimė ir 105 m., kai 1916 m. birželio 16 d. Vilniuje mirė Jonas Ambrozaitis (Ambrazaitis) (Šiaulių Dėdė), visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

26 d.

– 95 m., kai (1926) Vabaliuose gimė Mečislovas Jučas, istorikas, profesorius, habilituotas istorijos mokslų daktaras. Mirė 2019 m. lapkričio 6 d. Vilniuje.


GEGUŽĖ

1 d.

– 100 m., kai (1921) Šeduvoje gimė Vytautas Pakštas, chorvedys, pedagogas. Mirė 2004 m. balandžio 23 d. Šeduvoje.

4 d.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje gimė Aurelija Malinauskaitė, istorikė, muziejininkė.

23 d.

– 125 m., kai (1896) Piepaliuose gimė Vaclovas Senkevičius, literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos narys. Mirė 1969 m. kovo 30 d. La Porte, JAV.

– 60 m., kai (1961) Šeduvoje gimė Rytis Martinionis, dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

26 d.

– 80 m., kai (1941) Šašiuose gimė Algimantas Bartaševičius, docentas, mokslo darbuotojas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras.

27 d.

– 145 m., kai (1876) Kudinuose gimė ir 60 m., kai 1961 m. rugsėjo 30 d. Kalnuose mirė Marcelė (Marcijona) Jurgauskaitė, knygnešė.

29 d.

– 110 m., kai (1911) Juodžiuose gimė Jonas Švėgžda, pedagogas, dailininkas, literatas. Mirė 1995 m. balandžio 19 d. Plaučiškiuose, Pakruojo r.

30 d.

– 80 m., kai (1941) Kaune mirė Algirdas Jakševičius, teatro aktorius, režisierius, pedagogas. Gimė 1908 m. kovo 25 d. Sidabrave.


BIRŽELIS

7 d.

– 90 m., kai (1931) Skomaičiuose gimė Vladas Auga, aktorius. Mirė 1984 m. balandžio 20 d. Šiauliuose.

15 d.

– 170 m., kai (1851) Karčemose gimė Aleksandras Savickas (Savickis), knygnešys. Mirė 1937 m. Valdeikiuose.

22 d.

– 80 m., kai (1941) Radviliškyje gimė Linas Leonas Katinas, tapytojas, dailininkų grupės „24“  narys.

– 80 m., kai (1941) Červenėje, Baltarusijoje, mirė Juozas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Gimė 1894 m. sausio 20 d. Komariškiuose.

27 d.

– 105 m., kai (1916) Užuožeriuose gimė Jonas Kudžma, pedagogas, prozininkas, kritikas. Mirė 2008 m. birželio 15 d. Gargžduose.


LIEPA

6 d.

– 85 m., kai (1936) Papušynyje gimė Jonas Varnas, dailininkas, karikatūristas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

14 d.

– 95 m., kai (1926) Jankūnuose gimė ir 20 m., kai 2001 m. balandžio 24 d. Vilniuje mirė Stasė Bernotienė-Stulgytė, etnologė, muziejininkė.

25 d.

– 120 m., kai (1901) Radviliškyje gimė ir 35 m., kai 1986 m. vasario 3 d. Šiauliuose mirė Gerardas Bagdonavičius, dailininkas, grafikas, tapytojas, pedagogas, kraštotyrininkas, scenografas, vienas iš ekslibrisų pradininkų Lietuvoje.

27 d.

– 115 m., kai (1906) Biliūnuose gimė Jurgis Jankus, dramaturgas, prozininkas, eseistas. Mirė 2002 m. birželio 12 d. Ocean Cityje, JAV.


RUGPJŪTIS

10 d.

– 110 m., kai (1911) Baisogaloje gimė Stanislovas Šilinskis-Bačianskas, cirko artistas, aktorius, komediantas. Mirė 1985 m. rugsėjo 27 d. Meksikoje.

26 d.

– 150 m., kai (1871) Žironuose gimė ir 60 m., kai 1961 m. liepos 6 d. ten pat mirė Antanas Povylius, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, kooperatininkas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.


RUGSĖJIS

6 d.

– 85 m., kai (1936) Kubiliūnuose gimė Algimantas Urba, inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Mirė 2008 m. sausio 29 d. Kaune.

9 d.

– 85 m., kai (1936) Butkiuose gimė Algimantas Jasaitis, kultūros darbuotojas, buvęs Kupiškio etnografijos muziejaus direktorius.

12 d.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje gimė Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, dailininkė, grafikė, kaligrafė, pedagogė, docentė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

23 d.

– 170 m., kai (1851) Juodžiuose gimė Matas Miežinis, kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis. Mirė 1929 m. spalio 27 d. Šiluvoje, Raseinių r.

29 d.

– 115 m., kai (1906) Valatkoniuose gimė Vladas Žeromskis, agronomas, poetas, smuikininkas. Mirė 1993 m. vasario 6 d. Kubiliūnuose.


SPALIS

1 d.

– 140 m., kai (1881) Agelaičiuose, Raseinių r., gimė Antanas Marijošius, muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio bažnytiniam chorui, Šaulių sąjungos Radviliškio chorui ir kt. Mirė 1957 m. gruodžio 31 d. Kaune.

14 d.

– 110 m., kai (1911) Daužnagiuose gimė Julius Duršliokas, vargonininkas, dainininkas, chorvedys. Mirė 1999 m. sausio 4 d. Kaune.

15 d.

– 90 m., kai (1931) Kubiliūnuose gimė Romualdas Alekna, dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

24 d.

– 85 m., kai (1936) Grinkiškyje gimė Rožė Stasiulevičienė, rankininkė, sporto meistrė, trenerė.

28 d.

– 105 m., kai (1916) Radviliškyje mirė Jonas Zubrys, knygnešys. Gimė (apie 1858) Radviliškio par.


LAPKRITIS

 6 d.

– 115 m., kai (1906) Komariškiuose gimė Martynas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 2002 m. birželio 3 d. Kaune.

13 d.

– 115 m., kai (1906) Aukštelkuose gimė Karolis Mekas, archeologas, etnografas, filosofijos mokslų daktaras. Mirė 1993 m. sausio 2 d. Vilniuje.

14 d.

– 105 m., kai (1916) Vėriškiuose gimė Antanas Valantinas, kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas. Mirė 2004 m. rugsėjo 2 d. Vadaktuose.

– 80 m., kai (1941) Mantviliškiuose gimė Marijona Birutė Navakauskienė-Kudulytė, geografė, muziejininkė, kraštotyrininkė, knygų autorė.

16 d.

– 80 m., kai (1941) Karlage, Karagandos sr., mirė Vladislovas Juozapas Marijonas Komaras, Baisogalos dvaro savininkas, vienas iš pažangiausių Lietuvos ūkininkų, visuomenės veikėjas. Gimė 1879 m. spalio 26 d. Baisogaloje.

25 d.

– 110 m., kai (1911) Diauderiuose gimė ir 25 m., kai 1996 m. balandžio 7 d. Vilniuje mirė Balys Gaidžiūnas, agronomas, poetas, memuaristas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.


GRUODIS

1 d.

– 125 m., kai (1896) Komariškiuose gimė Bronius Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1942 m. birželio 3 d. Abezėje, Komijoje.

2 d.

– 180 m., kai (1841) Mankiškiuose gimė Silvestras Baltramaitis, bibliografas, etnografas, literatūros istorikas. Mirė (apie 1918) Penzos gub., Rusijoje.

5 d.

– 115 m., kai (1906) Būdų vs., Betygalos vlsč., Raseinių apskr., gimė Vladas Tiškus-Tiškevičius, agronomas, jaunųjų ūkininkų ugdytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1975 m. spalio 31 d. Šiaulėnuose.

8 d.

– 10 m., kai (2011) Šiauliuose mirė Viktoras Šniuolis, partizanas, vienas iš Lietuvos partizanų vadų pasitarimo Minaičiuose 1949 m. organizatorių, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas. Gimė 1925 m. lapkričio 8 d. Miežaičiuose.

12 d.

– 90 m., kai (1931) Vantainėliuose gimė Algirdas Taunys, inžinierius, socialinių mokslų daktaras.

15 d.

– 150 m., kai (1871) Bružiuose gimė ir 85 m., kai 1936 m. vasario 27 d. Kaune mirė Jeronimas Šliogeris, inžinierius elektrotechnikas, profesorius.

22 d.

– 120 m., kai (1901) Naujasodyje gimė Izidorius Pucevičius-Radvila, Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras, partizanų Žaliosios rinktinės organizatorius ir vadas. Žuvo 1945 m. rugpjūčio 26 d. prie Mediniškių k.,  Panevėžio apskr.


KITOS SUKAKTYS

– 185 m., kai (apie 1836) Belazariškiuose gimė Adomas Bitė (Bitis), 1863 m. sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas. Mirė 1884 m. Paryžiuje, Prancūzijoje.

– 155 m., kai (apie 1866) Šeduvoje gimė Antanas Vaitkevičius (Vaitkus), knygnešys. Žuvo 1895 m. prie Radviliškio.

– 105 m., kai (apie 1916) Talsuose, Latvijoje, mirė Jonas Koncevičius, tautosakininkas, bibliografas, istoriografas, pedagogas. Gimė 1835 m. spalio 26 d. Šeduvoje.

– 85 m., kai (1936) Matkaičiuose mirė Česlovas Milvydas, teisininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1870 m. Matkaičiuose.

– 55 m., kai (1966) mirė Kazys Mikalčius, tautosakos ir liaudies dainų rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius. Gimė 1887 m. Šiaulaičiuose.

– 435 m., kai (1586) istoriniuose šaltiniuose paminėtas Beinoravos kaimas.

– 230 m., kai (1791) Baisogala gavo Magdeburgo teises ir herbą iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto.

– 190 m., kai (1831) prasidėjo Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje, kurio vienas iš vadų buvo Diktariškio dvaro savininkas Pranciškus Šemeta ir kuriame dalyvavo Emilija Pliaterytė, kovojusi ties Prastavoniais.

– 145 m., kai (1876) pastatyta Radviliškio bažnyčios medinė varpinė, atstatyta 1984 m.

– 115 m., kai (1906) įsteigtas Šeduvos Šv. Kazimiero draugijos skyrius.

– 110 m., kai (1911) Burbiškyje pastatytas Adomo Mickevičiaus paminklas (aut. K. Ulianskis).

– 110 m., kai (1911) įsteigta Šileikonių kaimo pradinė mokykla.

– 105  m., kai (1916) įsteigta Šeduvos miesto tautinė lietuviška katalikiškos pakraipos pradinė mokykla.

– 105 m., kai (1916) įkurtas Radviliškio vagonų depas.

– 100 m., kai (1921) įsteigtas Lietuvai pagražinti draugijos Radviliškio skyrius.

– 100 m., kai (1921) Radviliškyje įkurta mokslo platinimo draugija Viltis.

– 100 m., kai (1921) pastatyta Šaukoto pieninė.

– 95 m., kai (1926) Radvilonių dvare įsteigta pradinė mokykla.

– 90 m., kai (1931) pastatyta Grinkiškio pieninė.

– 85 m., kai (1936) pradėtos statyti Linkaičių ginklų dirbtuvės.

– 85 m., kai (1936) Grinkiškyje pastatytas paminklas Žuvusiems už Lietuvos laisvę.

– 65 m., kai (1956) Baisogaloje įkurtas Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo institutas (dabar LSMU Gyvulininkystės institutas).

– 65 m., kai (1956) įsteigta Vėriškių biblioteka.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje buvo pastatytas kino teatras Kosmosas.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje buvo pastatytas Kovo aštuntosios  kojinių fabrikas.

– 50 m., kai (1971) įkurti Gražionių kultūros namai.

– 50 m., kai (1971) susikūrė Radviliškio kultūros centro popgrupė Radviliukai.

– 40 m., kai (1981) susikūrė Baisogalos folkloro ansamblis Dainoriai.

– 35 m., kai (1986) įsteigta Radviliškio dailės mokykla.

– 35 m., kai (1986) įsteigta Raudondvario biblioteka.

– 35 m., kai (1986) susikūrė Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis Aidija.

– 30 m., kai (1991), sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žuvo, buvo sužeisti žmonės. Radviliškio krašto gyventojai dalyvavo šiuose tragiškuose įvykiuose, vieni kitus pakeisdami, vykdavo į laisvės gynėjų budėjimus prie svarbiausių objektų.