GRUODIS

1 d.

– 125 m., kai (1896) Komariškiuose gimė Bronius Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1942 m. birželio 3 d. Abezėje, Komijoje.

2 d.

– 180 m., kai (1841) Mankiškiuose gimė Silvestras Baltramaitis, bibliografas, etnografas, literatūros istorikas. Mirė (apie 1918) Penzos gub., Rusijoje.

5 d.

– 115 m., kai (1906) Būdų vs., Betygalos vlsč., Raseinių apskr., gimė Vladas Tiškus-Tiškevičius, agronomas, jaunųjų ūkininkų ugdytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1975 m. spalio 31 d. Šiaulėnuose.

8 d.

– 10 m., kai (2011) Šiauliuose mirė Viktoras Šniuolis, partizanas, vienas iš Lietuvos partizanų vadų pasitarimo Minaičiuose 1949 m. organizatorių, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas. Gimė 1925 m. lapkričio 8 d. Miežaičiuose.

12 d.

– 90 m., kai (1931) Vantainėliuose gimė Algirdas Taunys, inžinierius, socialinių mokslų daktaras.

15 d.

– 150 m., kai (1871) Bružiuose gimė ir 85 m., kai 1936 m. vasario 27 d. Kaune mirė Jeronimas Šliogeris, inžinierius elektrotechnikas, profesorius.

22 d.

– 120 m., kai (1901) Naujasodyje gimė Izidorius Pucevičius-Radvila, Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras, partizanų Žaliosios rinktinės organizatorius ir vadas. Žuvo 1945 m. rugpjūčio 26 d. prie Mediniškių k.,  Panevėžio apskr.