RUGSĖJIS

6 d.

– 85 m., kai (1936) Kubiliūnuose gimė Algimantas Urba, inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Mirė 2008 m. sausio 29 d. Kaune.

9 d.

– 85 m., kai (1936) Butkiuose gimė Algimantas Jasaitis, kultūros darbuotojas, buvęs Kupiškio etnografijos muziejaus direktorius.

12 d.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje gimė Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, dailininkė, grafikė, kaligrafė, pedagogė, docentė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

23 d.

– 170 m., kai (1851) Juodžiuose gimė Matas Miežinis, kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis. Mirė 1929 m. spalio 27 d. Šiluvoje, Raseinių r.

29 d.

– 115 m., kai (1906) Valatkoniuose gimė Vladas Žeromskis, agronomas, poetas, smuikininkas. Mirė 1993 m. vasario 6 d. Kubiliūnuose.