KITOS SUKAKTYS

– 185 m., kai (apie 1836) Belazariškiuose gimė Adomas Bitė (Bitis), 1863 m. sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas. Mirė 1884 m. Paryžiuje, Prancūzijoje.

– 155 m., kai (apie 1866) Šeduvoje gimė Antanas Vaitkevičius (Vaitkus), knygnešys. Žuvo 1895 m. prie Radviliškio.

– 105 m., kai (apie 1916) Talsuose, Latvijoje, mirė Jonas Koncevičius, tautosakininkas, bibliografas, istoriografas, pedagogas. Gimė 1835 m. spalio 26 d. Šeduvoje.

– 85 m., kai (1936) Matkaičiuose mirė Česlovas Milvydas, teisininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1870 m. Matkaičiuose.

– 55 m., kai (1966) mirė Kazys Mikalčius, tautosakos ir liaudies dainų rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius. Gimė 1887 m. Šiaulaičiuose.

– 435 m., kai (1586) istoriniuose šaltiniuose paminėtas Beinoravos kaimas.

– 230 m., kai (1791) Baisogala gavo Magdeburgo teises ir herbą iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto.

– 190 m., kai (1831) prasidėjo Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje, kurio vienas iš vadų buvo Diktariškio dvaro savininkas Pranciškus Šemeta ir kuriame dalyvavo Emilija Pliaterytė, kovojusi ties Prastavoniais.

– 145 m., kai (1876) pastatyta Radviliškio bažnyčios medinė varpinė, atstatyta 1984 m.

– 115 m., kai (1906) įsteigtas Šeduvos Šv. Kazimiero draugijos skyrius.

– 110 m., kai (1911) Burbiškyje pastatytas Adomo Mickevičiaus paminklas (aut. K. Ulianskis).

– 110 m., kai (1911) įsteigta Šileikonių kaimo pradinė mokykla.

– 105  m., kai (1916) įsteigta Šeduvos miesto tautinė lietuviška katalikiškos pakraipos pradinė mokykla.

– 105 m., kai (1916) įkurtas Radviliškio vagonų depas.

– 100 m., kai (1921) įsteigtas Lietuvai pagražinti draugijos Radviliškio skyrius.

– 100 m., kai (1921) Radviliškyje įkurta mokslo platinimo draugija Viltis.

– 100 m., kai (1921) pastatyta Šaukoto pieninė.

– 95 m., kai (1926) Radvilonių dvare įsteigta pradinė mokykla.

– 90 m., kai (1931) pastatyta Grinkiškio pieninė.

– 85 m., kai (1936) pradėtos statyti Linkaičių ginklų dirbtuvės.

– 85 m., kai (1936) Grinkiškyje pastatytas paminklas Žuvusiems už Lietuvos laisvę.

– 65 m., kai (1956) Baisogaloje įkurtas Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo institutas (dabar LSMU Gyvulininkystės institutas).

– 65 m., kai (1956) įsteigta Vėriškių biblioteka.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje buvo pastatytas kino teatras Kosmosas.

– 60 m., kai (1961) Radviliškyje buvo pastatytas Kovo aštuntosios  kojinių fabrikas.

– 50 m., kai (1971) įkurti Gražionių kultūros namai.

– 50 m., kai (1971) susikūrė Radviliškio kultūros centro popgrupė Radviliukai.

– 40 m., kai (1981) susikūrė Baisogalos folkloro ansamblis Dainoriai.

– 35 m., kai (1986) įsteigta Radviliškio dailės mokykla.

– 35 m., kai (1986) įsteigta Raudondvario biblioteka.

– 35 m., kai (1986) susikūrė Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis Aidija.

– 30 m., kai (1991), sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žuvo, buvo sužeisti žmonės. Radviliškio krašto gyventojai dalyvavo šiuose tragiškuose įvykiuose, vieni kitus pakeisdami, vykdavo į laisvės gynėjų budėjimus prie svarbiausių objektų.