RUGPJŪTIS

10 d.

– 110 m., kai (1911) Baisogaloje gimė Stanislovas Šilinskis-Bačianskas, cirko artistas, aktorius, komediantas. Mirė 1985 m. rugsėjo 27 d. Meksikoje.

26 d.

– 150 m., kai (1871) Žironuose gimė ir 60 m., kai 1961 m. liepos 6 d. ten pat mirė Antanas Povylius, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, kooperatininkas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.