BALANDIS

1 d.

– 75 m., kai (1946) Juodupiuose gimė Zenius Bliznikas, radijo inžinierius konstruktorius, docentas, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaras.  Mirė 2010 m. lapkričio 6 d. Vilniuje.

8 d.

– 125 m., kai (1896) Radviliškyje gimė Jonas Krikštanas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1942 m. rugsėjo 19 d. Rusijoje.

9 d.

– 75 m., kai (1946) Ožaičiuose gimė Jonas Tauginas, miškininkas, mokslininkas, literatas. Mirė 1999 m. birželio 9 d. Vadaktuose.

11 d.

– 50 m., kai (1971) Niujorke, JAV, mirė Stasys Valiušaitis, kunigas, kanonų teisės daktaras. Gimė 1910 m. rugpjūčio 13 d. Juodupiuose.

12 d.

– 160 m., kai (1861) Kudinuose gimė Ona Jurgauskaitė, knygnešė. Mirė 1939 m. spalio 27 d. Kudinuose.

22 d.

– 165 m., kai (1856) Šiaulėnuose gimė ir 105 m., kai 1916 m. birželio 16 d. Vilniuje mirė Jonas Ambrozaitis (Ambrazaitis) (Šiaulių Dėdė), visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

26 d.

– 95 m., kai (1926) Vabaliuose gimė Mečislovas Jučas, istorikas, profesorius, habilituotas istorijos mokslų daktaras. Mirė 2019 m. lapkričio 6 d. Vilniuje.