KOVAS

2 d.

– 145 m., kai (1876) Daugėlaičiuose gimė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Mirė 1952 m. balandžio 24 d.

13 d.

– 95 m., kai (1926) Radviliškyje gimė Kristina Pakarskytė, biochemikė, profesorė, biologijos mokslų daktarė.

15 d.

– 110 m., kai (1911) Pakalniškiuose gimė Petras Urbaitis, kunigas, misionierius. Mirė 1994 m. liepos 10 d. San Paule, Brazilijoje.

– 90 m., kai (1931) Velžiuose gimė Birutė Senulytė-Skipskienė, pedagogė, literatė, kraštotyrininkė.

24 d.

– 100 m., kai (1921) Sudeikiuose, Utenos r., mirė Juozas Šnapštys-Margalis, kunigas, poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1877 m. kovo 17 d. Margiuose.